Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1045
Format llibre. ref. sec.. imprés
Author Martí de Riquer
Antoni Comas
Title Història de la literatura catalana
Place / Publisher Barcelona: Ariel
Date / Location 1984:
Volumes 3
Held by Barcelona: Biblioteca de treball D-154/3/34 BITECA 18-19
Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic) D-154/3/34 BITECA 18-19
Source of Data for Works texid 1031 Alfonso X, Rei de Castella-Lleó, Set partides (I-II) (tr. Mateu Adrià), traduït 1340 - 1360 ca.
texid 11418 Alfonso X, Rei de Castella-Lleó, Set partides (II) (tr. Desconegut), traduït 1390 - 1410 ca.
texid 1838 Antoni Canals, Scipió i Anibal (tr. Antoni Canals), traduït 1399 a quo ?
texid 1429 Antoni Canals, Tractat de confessió, escrit 1413-11-11 a quo
texid 1975 Arnau de Vilanova, Raonament d'Avinyó, escrit 1310-01
texid 1976 Arnau de Vilanova, Regiment de sanitat a Jaume II (tr. Berenguer Sarriera Fúrgia…), traduït 1305 [?] - 1310 [?]
texid 2122 Arnau de Vilanova, Super facto adventus Antichristi, escrit 1305-07-11 (de fet, és la data en que pronuncià el parlament en català, no pas la de crea
texid 1855 Aurelius Augustinus Hipponensis, Bisbe d'Hipona, Sol·liloquis (tr. Desconegut), traduït 1390 [?] - 1400 [?]
texid 1403 Berenguer d' Anoia, Mirall de trobar, escrit 1301 - 1310
texid 1763 Bernat Metge, Libre de Fortuna e Prudència, escrit 1381-05-01 a quo
texid 1003 Cresques Abraham, Atlas català, escrit 1375
texid 1034 Cristoforo Landino, Comentaris a la segona cantiga Purgatori de la Divina Comèdia (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1500
texid 1033 Dante Alighieri, En lo mig del camí de nostra vida (tr. Andreu Febrer i Callís), traduït 1423-09-08
texid 1054 Desconegut, A honor del meu Senyor (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 1061 Desconegut, Al jorn del judici, escrit 1332 a quo
texid 1077 Desconegut, Al jorn incert quan Déu vendrà, escrit 1390 - 1410
texid 1165 Desconegut, Car és plasers d'ausir, escrit 1390 - 1410
texid 1298 Desconegut, Destret d'emors mi clam a vos, escrit 1390 - 1410
texid 1127 Desconegut, Dispensaçió de la senyora de Moxén, escrit 1371 a quo
texid 1021 Desconegut, Lirs virginals, mayres de Déu e filla, escrit 1420 [?] - 1440 [?]
texid 1381 Desconegut, Llibre de cortesia (tr. Desconegut), traduït 1390 - 1400
texid 1387 Desconegut, Llibre dels set savis de Roma (tr. Desconegut), traduït 1290 - 1300
texid 1854 Desconegut, Mirall del pecador (tr. Desconegut…), traduït 1390 [?] - 1417 ad quem
texid 1496 Desconegut, Obra de la Sacratíssima Concepció, editat 1486-12-08
texid 1791 Desconegut, Ovidi enamorat (tr. Bernat Metge), traduït 1371 a quo
texid 2039 Desconegut, Proòmens, direts ha mon senyor, escrit 1418 a.
texid 1055 Desconegut, [E]·n non de Dieu commenzeray, escrit 1290 [?] - 1350 [?]
texid 1501 Desconegut… Doctrina compendiosa de viure justament, escrit 1395 [?]
texid 1014 Francesc Alegre, Cònsol a Palermo, Passió de Jesucrist, escrit 1450 - 1493 ca.
texid 1015 Francesc Alegre, Cònsol a Palermo, Raonament entre Francesc Alegre i Esperança, escrit 1450 - 1500
texid 1016 Francesc Alegre, Cònsol a Palermo, Requesta d'Amor recitant una altercació entre la Voluntat i la Raó, escrit 1450 - 1500
texid 1017 Francesc Alegre, Cònsol a Palermo, Sermó d'amor, escrit 1479 ad quem
texid 1018 Francesc Alegre, Cònsol a Palermo, Somni recitant el procés d'una qüestió enamorada, escrit 1450 - 1500
texid 1504 Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
texid 1506 Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392
texid 1507 Francesc Eiximenis, Primer del Crestià, escrit 1379 - 1381
texid 2247 Francesc Eiximenis, Regiment de la cosa pública, escrit 1383
texid 1511 Francesc Eiximenis, Scala Dei, escrit 1406 a.
texid 1512 Francesc Eiximenis, Segon del Crestià, escrit 1381 a quo
texid 1516 Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem
texid 1520 Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398
texid 3001 Francesc d' Olesa i Santmartí, A Vos qui vuy sou dels doctes la sima, escrit 1540 a quo
texid 1450 Francesc d' Olesa i Santmartí, Aquell qui sap quant noble cos es l'homa, escrit 1538
texid 1946 Hugo de Sancto Victore, Llibre d'arra o dot d'ànima (tr. Antoni Canals), traduït 1416 - 1419
texid 2060 Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Estant de repos, vetlaua ma pensa, escrit 1489 [?] - 1490 [?]
texid 1605 Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274
texid 2997 Jaume d' Olesa i Sanglada, Ab pens·inflamada, O Jesús benigne,, escrit 1515 a quo - princeps
texid 1566 Jeroni Fuster, Homilia sobre el salm De profundis, escrit 1490 ad quem
texid 2366 Joan Basset, Garaus amichs, escrit 1423 - 1430
texid 1440 Joan Eiximeno, Bisbe de Malta, Contemplació de la Santa Quarentena, escrit 1396 - 1410
texid 1799 Joan Pasqual, Llibre de beatitud, escrit 1436 ca.
texid 1889 Joan Roís de Corella, Cavaller, Triunfo de les dones, escrit 1490 a quo
texid 4523 Joan Roís de Corella, Cavaller, Viu en lo cel e mort jau en lo marbre, escrit 1497 a quo
texid 1773 Joan de Montsó, Lletra al duc de Montblanc (infant Martí), escrit 1392 - 1395
texid 1475 Leo Napolitanus, Arxipreste, Història d'Alexandre (tr. Desconegut)
texid 2090 Leonardo Bruni d'Arezzo, Primera guerra púnica (tr. Francesc Alegre, Cònsol a Palermo), traduït 1472-06-15
texid 3570 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Sobres d'amor m'a tret de libertat, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 2348 Miquel Estela, Comanador, Causa causant obrer incomprensible, escrit 1475 - 1486 ad quem
texid 2349 Miquel Estela, Comanador, Foch divinal cremant del mes alt polo, escrit 1475 - 1486 ad quem
texid 2347 Miquel Estela, Comanador, Sant Dèu immens e pare prescient, escrit 1475 - 1486 ad quem
texid 1743 Pere March, A vós, mout aut senyor, escrit 1375 - 1400
texid 4513 Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Mon char fill, per Sanct Antoni, escrit 1387 ad quem
texid 2438 Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344
texid 1455 Pseudo-Bernardus Claravallensis, Carta de sant Bernat a la seva germana (tr. Antoni Canals), traduït 1396 a quo - 1410 ad quem
texid 3821 Romeu Llull, Comte senyor, puys virtut és la rama, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 1931 Thomas Waleys… Exposició sobre el “De civitate Dei” (tr. Desconegut…), traduït 1385 [?] - 1410 [?]
texid 1632 Thomas de Kempis… Imitació de Jesucrist (tr. Miquel Peres), traduït 1482 a quo
texid 2083 Ubertino da Casale, Arbor vitae crucifixae Jesu, escrit 1253 - 1330
texid 1965 Valerius Maximus, Dits i fets memorables (tr. Antoni Canals), traduït 1395 ad quem
Source of Data for Witnesses cnum 755 Ed.: Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.. Paris: Mazarine, Inc. 943 (a). València: Lope de la Roca, 1497-10-14.
cnum 757 Ed.: Col·lectiu, Trobes en llaor de la Verge Maria, editat 1474-02-11. València: Universitària, Bh CF/1. València: Lambert Palmart, 1474-03-25 a quo.
cnum 646 Ed.: Felip de Malla, Sermó de la inmaculada Concepció, escrit 1400 - 1425. Desconeguda: Biblioteca privada. València: Lambert Palmart, 1488-06-28.
cnum 1319 Ed.: Joan Roís de Corella, Cavaller, Visió a la porta de la Senyora Nostra de la Gràcia, escrit 1487 a quo. Desconeguda: Biblioteca privada. València: Lambert Palmart, 1488-06-28.
cnum 876 Ed.: Thomas de Kempis… Imitació de Jesucrist (tr. Miquel Peres), traduït 1482 a quo. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Inc. 98-8º. Barcelona: Pere Posa [?], 1482-06-21 [?].
cnum 532 MS: Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.. Barcelona: Olim Arxiu Palau Requesens, XIII, 1401 - 1500
cnum 1419 MS: Anselm Turmeda, En nom de la essència, escrit 1417 - 1418 [?]. Carpentras: Inguimbertine, 336, 1476 [?] - 1515 [?]
cnum 1348 MS: Bartolus Saxoferrato, Mascaró (tr. Desconegut), traduït 1350 - 1400. Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Sant Cugat, 83, 1401 - 1500
cnum 513 MS: Berenguer d' Anoia, Mirall de trobar, escrit 1301 - 1310. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 239, 1391 - 1400
cnum 630 MS: Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 486, 1391 - 1410
cnum 467 MS: Col·lectiu, Cançoner Vega-Aguiló (II), compilat 1420 - 1430 ca.. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 8, 1421 - 1430
cnum 315 MS: Desconegut, Augats, seyós, qui credets Déu lo Payre, escrit 1240 - 1260. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1000, 1251 - 1300
cnum 493 MS: Desconegut, Lig dels gots (tr. Desconegut), traduït 1180 - 1190. Montserrat: Monestir, 1109, 1171 - 1190
cnum 91 MS: Desconegut, Missatgês, prech vos que aneu, escrit 1400 - 1500. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1494, 1491 - 1500
cnum 377 MS: Desconegut, Per sercar lo loc on seria, escrit 1401 [?] - 1450 [?]. Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 54, 1452 a quo
cnum 90 MS: Desconegut, Proòmens, direts ha mon senyor, escrit 1418 a.. Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 101, 1401 - 1500
cnum 136 MS: Desconegut, Si m cavalquey un bon mayti, escrit 1390 - 1410. Carpentras: Inguimbertine, 381, 1391 - 1430
cnum 211 MS: Desconegut, Si tot francess a bel lengatge, escrit 1350 - 1400. Ciutat de Mallorca: Soc. Arq. Lul·liana, 4, 1376 - 1400
cnum 320 MS: Desconegut, Sj tot mi suy pres de la mort, escrit 1350 - 1400. Carpentras: Inguimbertine, 381, 1391 - 1430
cnum 1101 MS: Felip de Malla, Sermó de la Passió, pronunciat 1417-11-11. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 466, 1491 - 1510
cnum 572 MS: Francí de Castellví, Baró Baronia de Benimuslem… Trobant-se Mars ab Venus en un temple, escrit 1450 - 1500. Barcelona: Col·legi de sant Ignasi, 1491 - 1500
cnum 848 MS: Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1734, 1380
cnum 1164 MS: Jaume d' Olesa i Sanglada, Mirall de bé viure e de bé confessar, escrit 1515 a quo - princeps. Ciutat de Mallorca: Soc. Arq. Lul·liana, Societat Arqueològica Lul·liana 8 (Museu de Mallorca), 1551 - 1600
cnum 1302 MS: Joan Escrivà… Judici de Paris, escrit 1471 ca.. Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 151, 1486
cnum 791 MS: Joan Fogassot, Ab gemechs grans, plors e sospirs mortals, escrit 1461-02. Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 75, 1461 a quo - 1500
cnum 1297 MS: Joan Roís de Corella, Cavaller, Història de Leànder i Hero, escrit 1486 ad quem. Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 151, 1486
cnum 1296 MS: Joan Roís de Corella, Cavaller, Història de Leànder i Hero, escrit 1486 ad quem. València: Universitària, 728, 1482 a quo - 1500 [?]
cnum 1299 MS: Joan Roís de Corella, Cavaller, Jardí d'amor, escrit 1471 - 1486. Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 151, 1486
cnum 1298 MS: Joan Roís de Corella, Cavaller, Jardí d'amor, escrit 1471 - 1486. València: Universitària, 728, 1482 a quo - 1500 [?]
cnum 1290 MS: Joan Roís de Corella, Cavaller, Lamentació de Biblis, escrit 1471 - 1486. Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 151, 1486
cnum 1311 MS: Joan Roís de Corella, Cavaller, Tragèdia de Caldesa, escrit 1458 a quo. Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 151, 1486
cnum 569 MS: Joan de Castellnou, Compendi de la coneixença dels vicis que es poden esdevenir en els dictats del Gay Saber, escrit 1341 ad quem. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 239, 1391 - 1400
cnum 1152 MS: Joan de Montsó, Lletra al duc de Montblanc (infant Martí), escrit 1392 - 1395. Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Cartes de Joan I. Caixa 9, núm. 1061, 1401 - 1500
cnum 1684 MS: Miquel Estela, Comanador, Comenador Stela sobre “biue leda si podras”: El, escrit 1475 - 1450. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 229, 1444-02-22 a quo - 1500
cnum 498 MS: Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 982, 1401 - 1500
cnum 1430 MS: Valerius Maximus, Dits i fets memorables (tr. Antoni Canals), traduït 1395 ad quem. Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 1G ms. 36, 1395-12-01 ad quem
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1275 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Ripoll, 129. 1324 - 1341. Jofre de Foixà, Regles de trobar, escrit 1289 - 1291.
manid 1874 MS: Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 1G ms. 35. Barcelona: Arnau de Tollís, per a Barcelona: Consell de Cent, 1408-10-06 ad quem. Valerius Maximus, Dits i fets memorables (tr. Antoni Canals), traduït 1395 ad quem.
manid 1323 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10. 1491 - 1510. Col·lectiu, Cançoner d'obres enamorades (Barcelona), compilat 1401 [?] - 1450 [?].
manid 1518 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 268. 1401 - 1500. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 1606 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1734. Barcelona: Joan de Barbastre, per a Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó [?], 1380. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 1499 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 9-8º. Girona: Diego de Gumiel, et al., 1495-03-20. Francesc Eiximenis, Saltiri laudatori (tr. Guillem Fontana), traduït 1416-03-29 - 1416-04.
manid 1616 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Inc. 98-8º. Barcelona: Pere Posa [?], 1482-06-21 [?]. Thomas de Kempis… Imitació de Jesucrist (tr. Miquel Peres), traduït 1482 a quo.
manid 1452 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), Inc. 263. València: Lambert Palmart, 1487-04-14. Desconegut, Obra de la Sacratíssima Concepció, editat 1486-12-08.
manid 1089 MS: Carpentras: Inguimbertine, 381. 1391 - 1430. Col·lectiu, Cançoner de la Biblioteca de Carpentras (2), compilat 1450 - 1500 [?].
manid 1921 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu Capitular, CC01. 1401 - 1500. Desconegut, Al jorn del judici, escrit 1332 a quo.
manid 1451 Ed.: Desconeguda: Biblioteca privada. València: Lambert Palmart, 1488-06-28. Ferran Dieç, Obra en prosa sobre la veríssima inmaculada concepció de la Mare de Déu, escrit 1487-12-08 a quo.
manid 1322 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 225. Barcelona:, 1491 - 1510. Ferran I, Rei de Corona d'Aragó, Privilegi de la gaia sciencia, promulgat 1403-03-17.
manid 1224 MS: Paris: Nationale-Richelieu, NAF 4232. 1341 - 1360. Desconegut, Augats, seyós, qui credets Déu lo Payre, escrit 1240 - 1260.
manid 1503 MS: Sankt Peterburg: Olim Biblioteca Imperial de Sankt Peterburg, Hisp. Q-1-7. 1401 - 1410. Francesc Eiximenis, Scala Dei, escrit 1406 a.
manid 1072 MS: Sant Andreu del Torn: Parròquia, Doc. 289. 1301 - 1400. Desconegut, Al jorn del judici, escrit 1332 a quo.
manid 1066 MS: Torino: Nazionale Universitaria, G.II.34. Italia:, 1391 - 1400. Desconegut, [E]·n non de Dieu commenzeray, escrit 1290 [?] - 1350 [?].
manid 1105 MS: València: Arxiu Històric Municipal, Códices. Libros varios Códice 2. València: Jaume Gisbert, per a Jurats de la ciutat de València, 1409 ca. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
Source of Data for Persons bioid 1023 Antoni Canals, OP
bioid 2195 Arnau d' Erill, Senyor de Selgua
bioid 1585 Dalmau de Castellnou, poeta
bioid 1070 Ferran d' Ayerbe, metge
bioid 1586 Francesc
bioid 1010 Francesc Alegre, Cònsol a Palermo
bioid 1582 Francesc d' Aguilar (Mossèn), Cavaller
bioid 2156 Francí Guerau, poeta
bioid 1246 Jaume d' Olesa i Pont el Vell, escriptor
bioid 1040 Joan Roís de Corella (Mossèn), Cavaller
bioid 1017 Mateu Adrià, notari
bioid 1583 Pere Alamany
Source of Data for References bibid 1743 Bohigas (1963), “El miniaturista valencià del Valeri Màxim”, Gesammelte Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens
bibid 1746 Coll (1954), “El maestro fray Antonio Canals, discípulo y sucesor de San Vicente Ferrer”, Analecta Sacra Tarraconensia
bibid 1787 Martorell i Trabal (1936), “Un nou document sobre Bernat Metge”, Estudis Universitaris Catalans, 21 = Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d’Estudis Literaris, Històrics i Lingüístics, 1
bibid 3382 Massó Torrents (1936), “Poetesses i dames intel·lectuals”, Estudis Universitaris Catalans, 21 = Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d’Estudis Literaris, Històrics i Lingüístics, 1
bibid 3255 Pons (1931), “Obra del menyspreu del món”, La Nostra Terra
bibid 1788 Riquer (1936), “Algunes dades més sobre Bernat Metge”, Analecta Sacra Tarraconensia, 12 = Homenatge a Antoni Rubió i Lluch, 2
bibid 1786 Salas (1935), “Bernat Metge y su muerte”, Analecta Sacra Tarraconensia
bibid 3256 Schädel (1906), “Un Art poétique catalan du XVIè siècle”, Mélanges Chabaneau
bibid 1785 Soldevila (1912), “Algunes notícies més per a la biografia d'en Bernat Metge”, Estudis Universitaris Catalans
bibid 1784 Soldevila (1912), “Documents relatius a Bernat Metge”, Estudis Universitaris Catalans
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2016-03-30