Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of printed edition BITECA copid 1045
City and Library San Marino Henry E. Huntington Library
Collection: Call number 84485 | Antic PR 9547.67 X | FOLIO; 5140
Printed Barcelona: Nicholas Spindeler para Joan Sa Coma (colofó), 1480-11-02

External description

Writing Surface Paper
Format Foli
Leaf analysis ff.: III + 320 + II
Collation a2-10 b-r10 r-s10 s-z10 aa-ff10 gg1-9
Size pàgina 279 × 204 mm (a. a iiii)
Font gòtica
Pictorial elements Caplletres: manuscrites, alternen blau i vermell, de tipus semiuncial, la primera al f. a i amb filigrana en blau i vermell Calderons en vemell (a les rúbriques)
Condition sense foliar, en molt bon estat, llevat d'alguns forats de cucs i taques d'humitat que no afecten el text
Binding moderna, en pergamí
Previous owners (oldest first) Bibliotheca Richteriana (ex-libris imprès a l'interior de la coberta anterior: “BIBLIOTHECA RICHTERIANA”)
References (most recent first) Descrit per: Faulhaber (2004), Inspecció personal
Tractat a: Goff (1964), Incunabula in American Libraries. A third census of fifteenth-century books recorded in North American collection , n. A-90
Catalogat a: Mead (1937), Incunabula in the Huntington Library 233 , n. 5140
Note anotacions a llapis, modernes, al primer foli de guardes, sobre les referències que l'edició té als repertoris d'incunables; a la guarda final anotacions en alemany (amb la data de 3.IX.1908) i anglès. Amb algunes anotacions marginals, al f. k2v, per exemple, al merge de la taula de la tercera part del llibre, s'ha afegit el títol del capítol iv, omès a l'índex, per mà contemporània
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2013-11-07