Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 10454
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4061
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Capítols en favor de la mercaderia, sobre les fustes que no vagen mercantívolament
Language català
Date promulgat 1483-12-28
City, library, collection, & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 13
Copied Mallorca (illa / illes): 1251 - 1550 (catàleg)
Location in witness ff. 154v-155
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 154v] En fauor dela mercaderia ço es que fustes quj no vagen mercantiuolment no sien guiades sino ab condicio que no hagen presos bens de vása/lls e subdits del Senyor Rey e que no donen seguratat que no faran dan nj dannatge algu a vasalls e subdits del dit Senyor Rey
intitulatio: D2on ferrando per la gracia de deu Rey de Castella … Compte de Gociano
salutatio: Als spectable magniffichs amats efaels nostres lo loctinent general … salut [f. 155] e dilectio
dispositio: Com haiam vist per experiencia quants dans robos e mals son stats fets per lo passat anostres subdits … volen no Jncorrer en les penes demunt dites e en la Jra e Jndignacio nostra
datatio: Dat en la vila de Madrit a xx viiij de dehembre any dela Natiuitat de nostre senyor Mil CCCC L xxx Tres. y yo el Rey
Record Status Created 2008-09-03
Updated 2012-01-28