Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 10452
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3797
Berenguer d'Oms i de Santapau V, Baró de Santa Pau. Sentència per a la jurisdicció de veguer
Language català
Date promulgat 1443-11-20
City, library, collection, & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 13
Copied Mallorca (illa / illes): 1251 - 1550 (catàleg)
Location in witness f. 153r-v
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 153] Aquesta sentencia fa per la jurisdictio del honorable veguer e que por exequtar les penas contengudes en la crida que tots anys acustume fer … he feta aquella assi registrar etc
tit.: per Jurisdictione Vicarij
intr.: L3o Molt honorable mossen Berenguer dolms Caualler Conseller Camerlenc del molt alt Senyor Rey e Gouernador del Regne de Mallorques vista la diceptacto e conssertatio sucitade … proueheix e declara enla forma seguent
dispositio: Com segons Jnformatio verbal de quen hauda tant dels dits loctinents de procurador Reyal aduocat e procuradors fiscals … [ 153v] … als quals per la present directament ne Jndirecta no enten prejudicar [sic] ne derogar. Armadans
certificació: Lata lecta et publicata fujt predicta sentencia de mandato dicti honorabili Gubernatoris presente pro parte vna dicto Bernardo frexa … pro presente
testimonis: et pro testibus presentibus discretis Gabriele mersal … et Matheo ballester notario Maiorice
datatio: die videlem mercurij xx mensis Nouembris anno M cccc xxxxiijo … proplicando Curiam
Record Status Created 2008-09-02
Updated 2012-01-28