Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1044
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number 869 | Antic 92-6-20
Title of volume Guerras de Troya ( a ploma, al llom, en lletra gòtica)
Copied 1401 - 1450 (Riera i Sans)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 222 (= III + 1-216 + III)
Collation 1-1612 175/6 1812 191
Page Layout 2 columnes
32 línies (f. 2ra primera obra)
35 línies (f. 193ra segona obra)
34 línies (f. 214ra tercera obra)
Size pàgina 276 × 206 mm (f. 2)
caixa 180 × 140 mm (f. 2 primera obra)
columna 180 × 61 mm (f. 2 primera obra)
caixa 181 × 130 mm (f. 193 segona obra)
columna 181 × 57 mm (f. 193ra segona obra)
caixa 181 × 131 mm (f. 214 tercera obra)
columna 181 × 57 mm (f. 214 tercera obra)
Hand gòtica de mòdul ample, força influïda per la bastarda erecta (ff. 1-189)
semigòtica semigòtica de mòdul més menut (ff. 191-216)
Watermark cercles tres cercles amb creu (f. II guardes prel.;)
balança dins d'un cercle (f. 216;)
flor de vuit pètals amb lluna i antena amb creu (primera part del volum;)
cérvol de mig cos (a partir del f. 126)
Pictorial elements Caplletres: caplletres alternant blau i vermell, i decoració a ploma vermell i violeta; a les dues darreres obres espai en blanc per a les caplletres
Rúbriques en vermell
Calderons en vermell
Other features Justificació: justificació a punta de plom o carbó molt fina
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: no es veuen (a la primera obra)
Perforacions: unes petites perforacions rodones situades prop del tall, que assenyalen les línies fonamentals de justificació (a la resta del volum)
Reclams: centrat horitzontal (a la primera obra)
Condition paper amb taques d'humitat, la tinta traspassa el paper, però el text es llegeix bé, es troben especialment deteriorats els marges dels primers folis; els ff. 190 i 210 són en blanc. Té una foliació moderna feta a llapis. Les guardes són de paper posterior
Binding del s. XVII-XVIII, en pergamí, amb restes de les tires de pell que servien per lligar-la
History of volume Adquirit 1711 a quo
Previous owners (oldest first) Gener VI Rabassa de Perellós i de Rocafull, 1r. Marqués de Dos Aguas [1699] 1699 ca. - 1711 ad quem
References (most recent first) Facsímil: Microfilm del ms. 869 de la Biblioteca Universitària de València (2004)
Catalogat a: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Cinotti et al. (2003), “I manoscritti catalani delle Històries troianes: saggio codicologico per la creazione di un catalogo unico delle testimonianze medievali della fortuna troiana in Iberia”, Quaderns de Filologia. Estudis Literaris 161-64
Tractat a: Perujo Melgar (2000), “Prolegòmens per a una edició crítica de la traducció catalana de la Historia destructionis Troiae de Guido delle Colonne”, Actas del VIII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Santander, 1999) 1473
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Descrit per: Riera i Sans (1990), Inspecció personal
Tractat a: Colonne et al. (1916), Les Històries Troyanes de Guiu de Columpnes traduides al català en el XIVen segle per en Jacme Conesa. Y ara per primera volta publicades per R. Miquel i Planas xxv , n. Ms. V
Catalogat a: Gutiérrez del Caño (1913), Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia 3:136-9 , n. 2084
Tractat a: Abadal i de Vinyals (1912-13), “Les Partides a Catalunya”, Estudis Universitaris Catalans 6:17
Catalogat a: Massó Torrents (1903-06), “Manuscrits catalans de València”, Revista de Bibliografia Catalana 6:194-8 , n. IX

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 610
Location in volume ff. 1ra-189vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1467
Guido delle Colonne. Històries troianes
Language català
Date traduït 1367-06-18 - 1374-07-12 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1ra] En nom de nostre senyor deu Jhesu christ e dela sua mare molt homjl nostra dona sancta .Maria. Aci comença lo proloch [sic] de les histories troyanes les quals en Jacme conesa prothonotarj del senyor Rey darago esplana de lati en Romans
prol.: A5 histancia e a pregaries de hun noble hom … [ 1va] … com yo les he Redujut [sic] aquelles de lati en Romanç axi com dit es E comencen en la forma quis segueix
text: I4atsesia que tots dies les coses antigues sien crebantades … [ 189vb] … E lo Rey proquenor E lo Rey Opromeno
colofó: ffinjto libro sit laus glorja christo amen
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 58
Location in volume ff. 191ra-209va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11418
Alfonso X, Rei de Castella-Lleó. Set partides (II) (Segona Partida, tít. XVIII)
Language català
Date traduït 1390 - 1410 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 191ra] Taula de les costumes despanya
índex: Com deuen los pobles guardar al Rey los castells e sots qujna pena … [ 191va] … Com se deuen Retre los Castells guanyats per lo Rey en sa conquesta per sos vasalls
tit.: [ 192ra] Titol .xviij.e de libre segon de les .vij. partides … que parla lo dit titol. Qujn deu esser lo poble en guardar / e bastir / e en defendre e donar los Castells e les fortaleses del Rey e del Regne
text: [g]3uardar los castells e les fortaleses … [ 209rb] … e caygua en la pena que damunt es dita
epíleg: Aci son acabades les costums despanya … [ 209va] … hauer comes les penes en aquelles contengudes
Condition fragment
References (most recent first) Tractat a: Craddock (1986), The Legislative Works of Alfonso X, el Sabio. A critical bibliography 58 , n. Ah76
Note J. Craddock parla de dos manuscrits diferents, un Gutiérrez del Caño 2084 (Ah77) (ff. 195-213) i un altre Sign. 92-6-90 (ff. 90-108v), Gutiérrez del Caño 2034, però aquest segon no es troba on Craddock indica
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1121
Location in volume ff. 211ra-216vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1747
Martí I, Rei de Catalunya-Aragó. Furs de la manera de guerrejar
Language català
Date promulgat 1403-09-24
Incipits & explicits in MS text: [ 211ra] f3Em fur nou que nos ne altre … [ 216va] … los furs parlans dela manera del guerrejar fets per lo senyor Rey en Marti (…) los quals duraren tro a les primeres corts generals
text II: [ 216vb] a3ddent als furs parlants de guerrejar … [ 216vb] … ans romanguen en aquell punt que eren ans que donassen los deseximents axi com avaledors / esmenar o nols haura recusat acceptar dins aquells | falco
Condition incomplet
Note queda incompleta una addició als furs
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-02-15