Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 10436
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4814
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1368 - 1369
City, library, collection, & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 13
Copied Mallorca (illa / illes): 1251 - 1550 (catàleg)
Location in witness f. 121v
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 121v] Quod letre seu carte jmpetrate vel jmpetrades contra ffranquesias non obediantur seruando franquesiam super hijs editam
intitulatio: E2n Pere per la gracia de deu Rey darago de valencia etc
salutatio: Al noble e amat conseller nostre Nolfo de proxida caualler … Saluts e dilectio
dispositio: Per part dels faels nostres Jurats e prohomens del dit regne es anos exposat … Com nos aquelles sots qualseuol expressio de paraules que sien ab la present reuocades
datatio: Dat en barchinona a x dies de Abril lany dela nativitat de nostre senyor Mill trescents sexanta Nou Rex Petrus
Record Status Created 2008-09-01
Updated 2012-01-28