Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 10436
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4814
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1368 - 1369
City, library, collection, & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 13
Copied Mallorca (illa / illes): 1251 - 1550 (catàleg)
Location in witness f. 121v
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 121v] Quod letre seu carte jmpetrate vel jmpetrades contra ffranquesias non obediantur seruando franquesiam super hijs editam
intitulatio: E2n Pere per la gracia de deu Rey darago de valencia etc
salutatio: Al noble e amat conseller nostre Nolfo de proxida caualler … Saluts e dilectio
dispositio: Per part dels faels nostres Jurats e prohomens del dit regne es anos exposat … Com nos aquelles sots qualseuol expressio de paraules que sien ab la present reuocades
datatio: Dat en barchinona a x dies de Abril lany dela nativitat de nostre senyor Mill trescents sexanta Nou Rex Petrus
Record Status Created 2008-09-01
Updated 2012-01-28