Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1042
Authors Desconegut
Titles Lucidari
En nom de la sancta Trinitat
Incipit & Explicits text: En nom de la sancta Trinitat, | en favor de la fael cristiandat, | vul fer aquest dictat. | Per lo senyor rey don Ferando ne som preguat, | lo qual me vol dir ell manat … E per avant no vul més dir | car mon trebal és fet e conplit | en l'any de la nativitat | de nostre Senyor, MCCCCXV a XIII de nohembre. | Lucidari
Date / Place escrit 1400 - 1500 (Riera)
escrit 1415-11-13 (còpies)
Language català
Text Type: Vers
Metrics 9 10 6 12 8 7 5 7…: aaaaa(bcd)…
References (most recent first) Editat a: Duran et al. (1997), Profecia i poder al Renaixement 343-367 (ed. ref.)
Tractat en: Gili (1981), “Lucidari: profecia rimada de la casa d'Antequera”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 3 = Miscel·lània Pere Bohigas, 1 123-7
Tractat en: Rodrigo Pertegás (1931), “Efemérides notariales”, Anales del Centro de Cultura Valenciana 11-15
Note “El poema és format per un seguit de monorims assonants en a quasi de manera total. Només uns pocs ho fan en e i en i. També majoritàriament són versos masculins. La mètrica és més oscil·lant, segurament per alteracions de transmissió” (Duran et al., p. 348)
Subject SENSE CLASSIFICAR
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 69
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 485 (BITECA manid 1007)
Copied 1421 - 1460 (part catalana, interporlació posterior)
1376 - 1400 (fragment català de la Gesta comitum segons J. Riera)
1351 - 1400 (part llatina més antiga)
Location in witness ff. 262v-266 ff. 301v-305
Title(s) Desconegut, Lucidari, escrit 1400 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 301v] Profecia treta del apocalipsy per los fils de don fferrando Rey de arago comensant en la manera següent:
text: En nom dela sancta trinitat | en fauor dela sancta christjandat | vul fer aquest dictat … [ 305] … per avant no vul mes dir | car mon trebal es fet e conplit | en lany dela natiujtat de nostre senyor Mccccxv a xiij de nohembre. | Lucidarj
Poetic Stanza 246 vv.
References Duran et al. (1997), Profecia i poder al Renaixement 353-67
Bohigas (1920-22), “Profecies catalanes dels segles XIV i XV. Assaig bibliogràfic”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 46 , n. 38 i 39
Note donat que el text està escrit a línia i seguida i que la mètrica i la rima són molt vacil·lants, a l'hora d'establir el nombre de versos hem recorregut a l'edició que Duran/Requesens fan d'aquest testimoni. Aquest text va precedit d'una altra profecia llatina: “Propter peccata Regum et populy sucsessio per ljneam rectam masculjnam auferetur a domo aragonum et succedet […] et uulgus milicia francie clericus ferro fame scitj faustu cunta perjbunt”
ID no. of Witness 2 cnum 334
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 490 (BITECA manid 1236)
Copied 1458 a quo - 1500 [?] (al f. 73v es copia una carta datada el 17-7-1456 i al f. 97 comencen documents sobre els consellers de Barcelona de l'any 1458)
1501 - 1600
Location in witness f. 102r-v f. 101r-v
Title(s) Desconegut, Lucidari, escrit 1400 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 102] Lucidarj
text: En nom dela sancta trinitat | e en fauor dela fell christiandat | vul fer aquest dictat … [ 102v] … car mon treslat es fet e complit | en lany de la nativitat | de nostre senyor jhesu christ Mccccxv a xiii del mes de noembre
Poetic Stanza 250 vv.
References Duran et al. (1997), Profecia i poder al Renaixement 348
Bohigas (1920-22), “Profecies catalanes dels segles XIV i XV. Assaig bibliogràfic”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 45-6 , n. 37
Note manca la paraula rima del corresponent al v. 220 de l'edició de Duran et al. més el text corresponent als vv. 197-198 d'aquesta edició. També hem trobat aquestes interpolacions: “que per ligança fara | car los bauons [?] per força fer loy faran”, “demes seria lo treballar” i “apres que sa fi feta aura | hun membre cau [?] lexara | lo qual ector lo troya se pora appellar”, que es localitzen respectivament entre els vv. 67-68, 204-205 i 221-222 de l'esmentada edició. A l'hora de compabilitzar el nombre de versos d'aquest testimoni, hem establert la separació de versos segons l'esmentada edició de Duran et al. Els versos són escrits a línia seguida
ID no. of Witness 3 cnum 7418
City, library, collection & call number València: Arxiu Històric Municipal, Protocol Notarial Jaume Gimeno, 816 (BITECA manid 2697)
Copied València: 1484
Location in witness ff. 184-187
Title(s) Desconegut, Lucidari, escrit 1400 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 184] Lo lucidari
text: En nom de la sancta trinitat | enfauor dela feel christiandat | vull fer aquest dictat | per lo Sor Rey sopregat | don ferrando nomenat … [ 187] … per lo turch que passar volia | valent batalla liparava | Lo turch molt lo tembra | E tots partits lin cercara
Poetic Stanza 201 vv.
References Duran et al. (1997), Profecia i poder al Renaixement 347
Rodrigo Pertegás (1931), “Efemérides notariales”, Anales del Centro de Cultura Valenciana
Note Rodrigo Pertegás dóna notícia d'aquest testimoni i l'edita. Duran/Requesens noten com, en relació a la versió del ms. 485 de la BdC, la que ara ens ocupa “presenta llacunes com les dels versos […] 8, 16, 20, 24-26, 28-29, 51-64, 76, 86-89, 91, 105-106, 127, 162, 178, 197-199, 241-245. Alguns altres versos es presenten abreujats, com els 14-15, 96-97, 115-116, reduïts en un de sol; o amb omissió d'un, dos o tres mots, com ara als versos 109, 111, 114, 119, 160, 169 etc.”
ID no. of Witness 4 cnum 7417
City, library, collection & call number Oxford: Joan Gili, (BITECA manid 2696)
Copied 1496 a quo - 1506
Location in witness ff. xviiii-xxi
Title(s) Desconegut, Lucidari, escrit 1400 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xviiii] Lucidari
text: En nombre de la sancta Trinidat | e en favor de la sancta christiandat | quiero hazer aqueste dictado. | Por el rey Fferrando soy rogado. | Segons trob en lo xvi capitol … [ xxi] … Per avant no vull pus dir | car mon traslat es fet y complit | en layn miiiixv [sic] a xiii del mes de noembre. Lucidari
Poetic Stanza 207 vv
Note hem transcrit el text a través de l'edició de Joan Gili. Duran/Requesens (p. 347) indiquen algunes indiquen característiques de la versió que, a banda de tenir una llacuna dels vv. 5-19 de la versió del ms. 485 de la BdC, s'inicia amb els quatre primers versos en castellà
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-02-15