Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1042
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number 15
Title of volume Castillos de España ( al llom, a ploma en lletra gòtica)
Copied 1460 a quo - 1500 (C. Marinesco)

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli petit
Leaf Analysis ff.: I + 3 s/n + i-xx + 4 + I (fol. antiga)
ff.: I + 1 s/n + 1-25 + 1 s/n + I (fol. moderna)
Collation 12/1t 2-310 44
Page Layout 35 línies (f. 5)
Size pàgina 274 × 182 mm (f. 5)
caixa 179 × 114 mm
Hand humanística
Pictorial elements Caplletres: alternant blau i vermell amb decoració afiligranada en el color de contrast, la primera és bipartida i té una decoració molt elaborada que s’estén pels marges en blau i vermell, amb motius geomètrics
Rúbriques en vermell
Calderons en vermell i blau
Altres: la decoració es limita a les rúbriques en vermell i tocs de color a les inicials principals de mòdul més gran i en algunes majúscules del text (a partir del f. 23)
Other features Justificació: a tinta molt esvaïda, tipus Dérolez 13
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: rodones situades a prop dels talls assenyalen les línies fonamentals de la justificació fetes amb el plec obert, des de l’exterior del bifoli extern
Reclam: horitzontal situat cap a la dreta, fent caixa amb el marge de la justificació al final del segon quadern, el tercer no en porta en acabar-se una obra al seu foli final i per raons semblants tampoc en duu el darrer plec
Signatures: signatures de quadern alfanumèriques als plecs 2 i 3 (visibles al plec 3 bj-bv)
Disposició del pergamí als quaderns: CPPC
Condition folis primer i darrer de pergamí en blanc; foli preliminar de guarda de paper esquinçat
Binding antiga, en pergamí flexible
History of volume Adquirit 1908
Previous owners (oldest first) Jerónimo Zurita y de Castro, Mestre racional de Saragossa [1571] [?] 1580 ad quem
Pedro de Rojas, Conde de Mora 1665 ad quem (f. 3r, ex-libris manuscrit)
Marià Aguiló i Fuster, poeta
Barcelona: Institut d'Estudis Catalans 1908-07
Associated persons Anotacions de Jerónimo Zurita y de Castro, Mestre racional de Saragossa [1571] [?]
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2010), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (1998), Inspecció personal
Tractat a: Duran et al. (1998), Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), 1. Barcelona: Arxiu històric i Biblioteca de Catalunya
Tractat a: Farnés Julià (1998), “Selección de manuscritos del gótico al renacimiento en algunos archivos y bibliotecas de Cataluña”, Calligraphia et Tipographia. Arithmetica et Numerica. Chronologia 530 , n. 42
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Vist per: Riera i Sans (1990), Inspecció personal
Catalogat a: Massó Torrents et al. (1989), Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca de Catalunya, 1. Mss. 1-154 1:82-3
Catalogat a: Biblioteca de Catalunya (1989-94), Inventari de manuscrits de la Biblioteca de Catalunya 1:3
Catalogat a: Massó Torrents et al. (1914), “Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca de Catalunya”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 1:159-60
Tractat a: Abadal i de Vinyals (1912-13), “Les Partides a Catalunya”, Estudis Universitaris Catalans 6:13-37 i 159-180
Tractat a: Abadal i de Vinyals (1912-13), “Les Partides a Catalunya”, Estudis Universitaris Catalans 7:118-162
Note els folis de guarda inicial i final són de paper, contemporanis de la relligadura
Internet http://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat?/cMs.+15/cms+15/1%2C103%2C103%2CB/frameset&FF=cms+15&1%2C1%2C/indexsort=- catàleg vist 2017-05-18

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 56
Location in volume ff. 1-2 + i-xxv (fol. ant.)
ff. 1-22v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11418
Alfonso X, Rei de Castella-Lleó. Set partides (II) (Segona partida, títol XVIII)
Language català
Date traduït 1390 - 1410 ca.
Incipits & explicits in MS índex: [ 1] Taula deles rubriques e capitols deles Custumes despanya de saber tenir los Castells
índex: Rubrica del primer capitol com deu lo poble guardar al Rey en sos Castells en cartes … [ 2] … Com se deuen donar los Castells al Rey que fossen guanyats en ses conquestes en cartes .xviiij.
tit.: [ i] Titol xviii del libre segon deles Set Partides que parla lo dit Titol quin deu esser lo poble en guardar en bastir e en deffendre e dictar los Castells eles fortalees del Rey e del Regne. Rubrica
text: G7uardar los Castells eles fortalees e dar les a aquells a de qui son eals qui les hi donaen es cosa quels homens deuen fer … [ xxv] … E qui daltra guisa ho fara no li val res e cauria en la pena que dita es
References (most recent first) Tractat a: Craddock (1986), The Legislative Works of Alfonso X, el Sabio. A critical bibliography 41 , n. Ah1
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1470
Location in volume ff. 23r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1990
Joan Antoni de Ursinis, Príncep de Taranto. Carta a Jordi Castriota
Language català
Date escrit 1401 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 23] Letra tramesa per lo princep de Taranto al Senyor de Scandarbeco
text: Spectable magnifich Strenuo senyor amich nostre molt car. Alfuns dies ans quens fos dit uos haurieu trames adir adon ferrando que si ell uos trametia galeres … [ 23v] … e metre en perill tots aquells que haueu tramesos e trametreu. E per aquesta no diem pus sperant ab desig la resposta offerint nos atot uostre plaer. Ioan Antoni de ursinis Princep de taranto
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 573
Location in volume ff. 23v-25v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1444
Gjergj Kastriota. Resposta al princep de Taranto
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1468 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 23v] Resposta tramesa per lo senyor de Scandarbeco al princep de Taranto
text: Serenissim princep e senyor molt honrat: Huy hauem reebud la letra de uostra senyoria. . La qual nos ha donat mes admiracio que desplaer ueent la manera quens scriuiu … [ 25v] … lexanta aqueix Regne en pau al Rey don fferrando al qual uos e nos no podem negar esser tenguts. Dada en Croya [sic] etc. Georgius Castriottus alias Scandarbeco
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-05-18