Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 10426
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3987
Francesc de Sagarriga i de Vilarig, Senyor de Creixell. Ordinació relativa al temps de la sega
Language català
Date promulgat 1377-05-05
City, library, collection, & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 13
Copied Mallorca (illa / illes): 1251 - 1550 (catàleg)
Location in witness f. 101v
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 101v] per ferijs messium
intitulatio: P2etrus dei gracia Rey Aragonum … et Ceritanie
salutatio: ffidelibus nostris bauilis locorum forencium Regni Maiorice … Salutem et gratiam
pream.: Per Petrum Seriol et Petrum castellar nuntios Sindicorum … Datum Cesarauguste decima die Nouembris Anno anatiuitate domini Millesimo Trecentesimo Octuagesimo Narcisius per me
salutatio: E2n ffrancesch ça garriga caualler conseller del senyor Rey e Gouernador general del Regne de Mallorques Als amats tots e sengles Batles dela isle de Mallorques fora la Ciutat … Saluts e dilectio
dispositio: Com lo temps de messes sie prop e per vtilitat dela cosa publica sie cosa necessaria de vagar los homens … com les dites feries en les dites coses no en tenen loch hauer
datatio: Dat en la Ciutat de Mallorques a .v. dies del mes de Maig lany dela natiuitat de nostre senyor M CCC lxxvij vidi Jac.
Record Status Created 2008-08-29
Updated 2012-01-28