Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results



ID no. of Specific Copy

BITECA cnum 10421
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3002
Casa dels Jurats. Ordinacions sobre l'ofici de governador
Language català
Date promulgat 1458 [?] - 1469 [?]
City, library, collection, & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 13
Copied Mallorca (illa / illes): 1251 - 1550 (catàleg)
Location in witness ff. 23v-24
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 23v] Aquestes son les conexenses pertanyens al senyor Gouernador e de son offici e los drets de aquelles
text: Primerament les causes deles appellacions de Manorcha e de Euissa … [ 24] … Jtem de tot fort fet ques fassa dins lo palau del senyor Rey so es de jnjuris de paraula o de fet de furts de contencions e de tot malifici conexera lo senyor Gouernador
Note al peu del f. 24 un parell d'apunts “Es encara concordat en lo present Capitol que si lo Gouernador o son lochtinent fara notifficar al dit Bisbe (…) e oits en la audiencia del Gouernador en cars que venjr hi vullen” i “En lany M cccc ij foren fetes certes ordinacions sobre les band[…]s e fay[…]s sots xvij de abril com continuadas en libre extraordjnarj […] any”. Segueixen disposicions en llatí als ff. 24v-27
Record Status Created 2008-08-28
Updated 2012-01-28