Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 10414
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10056
Francesc Berenguer i de Blanes, Baró de Canet. Declaració sobre la graduació dels consols e del Execudor
Language català
Date promulgat 1469-12-30
City, library, collection, & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 13
Copied Mallorca (illa / illes): 1251 - 1550 (catàleg)
Location in witness f. 4r-v
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 4] Sobre la precedencia dels consols e del exegudor
datatio: Die veneris xxx mensis decembris anno anatiuitate dominj M cccc lx nono
pream.: L5os die e any demunt dits lo Spectable e Magnifich mosson [sic] ffrancesch berenguer de blanes donzell conseller … [ 4v] … per moltes causes e rahons en lo dit consell de paraule dedujdes e allegades
dispositio: Pertant lo dit Spectable e loctinent general prouehex ordona e declara ab consell del Magnifich mjsser Johan dusal … empero noy sera sino hun consol aquell precehesca al dit exequdor Jo. dusay
Note al f. 5v hi ha diverses anotacions marginals com aquests versos mig humorístics “Clerga ne caualler ne porter ne hom qui men | scuder ne aport sparuer nom deura hun diner | si mal proffit puxen ells fer | lo segon die de fabrer entrels qual sta vguet lo verguer | quita scrit sia al primer”. Les anotacions són de tipus anals de 1419 i 1420, la primera relata l'arribada d'Olf de Proxida i la segona la del rei Alfons. Als ff. 6-12v disposicions en llatí
Record Status Created 2008-08-28
Updated 2012-01-28