Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1040
Format llibre. ref. sec.. imprés
Author Clara Louisa Penney
Title Printed Books 1468-1700 in The Hispanic Society of America
Place / Publisher New York: The Hispanic Society of America
Date / Location 1965: pp. xlii + 614
Held by Barcelona: Biblioteca de Catalunya T-266/4/26 Ber-4-1251
Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic) T-266/4/26 Ber-4-1251
Source of Data for MSS, Editions, or Copies copid 3024 Ed.: Desconeguda: Ubicació sense determinar (RESERVE HISTORY). Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
manid 1830 Ed.: London: British Library, IA.52542. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1493-09-18. Diego de San Pedro, Càrcer d'amor (tr. Bernardí de Vallmanya), traduït 1490 ca. - 1493 ad quem.
copid 1010 Ed.: London: British Library, IA.52056. València: Pedro Hagenbach, per a Jacobo de Vila, 1494-02-21. Desconegut, Hores de la Setmana Santa segons l'ús de l'arquebisbat de València, escrit 1401 [?] - 1494 ad quem.
manid 1062 Ed.: New York: Hispanic Society, Rare Books MS B1141. València: Lambert Palmart, et al., per a Philip Vizlant, 1478-03. Desconegut, Llibre de l'Apocalipsi, traduït 1380 [?] - 1440 [?].
copid 2078 Ed.: New York: Hispanic Society (Incunabula), Ovidius 1494 COPY 1. Barcelona: Pere Miquel, 1494-04-24. Publius Ovidius Naso, Transformacions (tr. Francesc Alegre, Cònsol a Palermo), traduït 1450 - 1500.
copid 1167 Ed.: New York: Hispanic Society (Incunabula), Ovidio Transformacions Barcelona 1494 Copy 2. Barcelona: Pere Miquel, 1494-04-24. Publius Ovidius Naso, Transformacions (tr. Francesc Alegre, Cònsol a Palermo), traduït 1450 - 1500.
copid 1011 Ed.: New York: Hispanic Society (Incunabula), (C. c… ) (sense signatura). València: Pedro Hagenbach, per a Jacobo de Vila, 1494-02-21. Desconegut, Hores de la Setmana Santa segons l'ús de l'arquebisbat de València, escrit 1401 [?] - 1494 ad quem.
copid 1861 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE CANCIONEROS), Cancionero general 1511. València: Cristòfol Koffman, 1511-01-15. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1869 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE CANCIONEROS), Castillo, F. Cancionero Toledo, 1520 COPY 2. Toledo: Juan de Villaquiran, 1520. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 3029 Ed.: New York: Hispanic Society, RESERVE CANCIONEROS | Cancionero general Sevilla 1535. Sevilla: Juan Cromberger, 1535. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 3030 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE CANCIONEROS), Cancionero general Seville 1540 [COPY 2]. Sevilla: Juan Cromberger, 1540-11-20. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 3032 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE CANCIONEROS), Cancionero general, Sevilla, 1540 [COPY 3]. Sevilla: Juan Cromberger, 1540-11-20. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 3033 Ed.: New York: Hispanic Society, Cancioneros | Castillo, F. de | Cancionero | Anvers, 1557. Antwerpen: Martín Nucio, 1557. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 3036 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE), PC 3937 R74 1531 COPY 1. València: Francisco Díaz Romano, 1531. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 3031 Ed.: New York: Hispanic Society (Cancioneros), Cancioneros | Castillo, F del | Cancionero | Sevilla, 1540 (3 cop.) Copy 1. Sevilla: Juan Cromberger, 1540-11-20. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 3028 Ed.: New York: Hispanic Society (CANCIONEROS), Cancionero general,1527. Toledo: Ramón Petras, 1527-05-12. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 3034 Ed.: New York: Hispanic Society, RESERVE CANCIONEROS | CASTILLO. F. | Cancionero general | Anvers. 1573. Antwerpen: Philippo Nucio, 1573. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
manid 2496 Ed.: New York: Hispanic Society, RESERVE COOKING NOLA, Roberto Libre de cozina, Barcelona 1578. Barcelona: Pedro Malo, 1578. Rupert de Nola, Libre de coch, escrit 1458 a quo - 1491 ad quem.
copid 1870 Ed.: New York: Hispanic Society (History), sense signatura. Barcelona: Johannes Luschner, 1502-09-14. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 3019 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE HISTORY), Crónica de D. Jaime el Conquistador Valencia 1557. València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, per a València: Jurats, 1557. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1833 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE HISTORY VALENCIA KINGDOM), Aureum opus COPY 1. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1832 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE HISTORY VALENCIA KINGDOM), Aureum opus COPY 2. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 2051 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE HISTORY), CARBONELL, Pere Miquel, Chroniques de Espanya, Barcelona, 1547 [COPY 1]. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 3022 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE HISTORY), CARBONELL, Chronica, Barcelona, 1547 [COPY 2]. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 3023 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE HISTORY), CARBONELL, Chroniques, Barcelona, 1547. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 3025 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE HISTORY), CARBONELL, Chroniques, Barcelona, 1547 [COPY 4]. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
manid 2602 Ed.: New York: Hispanic Society, Reserve Medicina HC327/1350. Barcelona: Johannes Rosenbach, et al., 1508-04-01. Gui de Caulhac, Pràctica o reportori de cirurgia (tr. Narcís Solà), traduït 1505-06-21.
copid 1925 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE), HC 380/585. Barcelona: Carles Amorós, 1534-03-12. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
copid 3015 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE POETRY), Fenollar B, Lo proces, Valencia, 1561. València: Joan d' Arcos, 1561. Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
copid 3035 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE), PC3937 | R74 | 1561. Barcelona: Jaume Cortey, 1561. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 1931 Ed.: New York: Hispanic Society (Pres. Lib.), PC 3937 M3 1545c. Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 3020 Ed.: New York: Hispanic Society, PC 3937 M3 1545b. Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1915 Ed.: New York: Hispanic Society (Natural History), sense signatura. Barcelona: Dimas Ballester, per a Joan Giglo, 1523-06-18. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450.
copid 3013 Ed.: New York: Hispanic Society (Law), Tortosa. Tortosa: Arnaut Guillem Montpesat, 1539-02-01. Desconegut, Costums de Tortosa, promulgat 1272 - 1292.
copid 3021 Ed.: New York: Hispanic Society, PC 3937 M3 1545a. Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 2649 Ed.: New York: Hispanic Society, Religion sense signatura. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1513-02-05. Desconegut, Contemplació sobre la passió de Jesucrist intitulada soliloqui, escrit 1513 ad quem.
copid 1403 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE INCUNABULA), Spain Laws Statuta etc. Barcelona[?]: Pere Posa [?], 1481 d. - [?]. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols i ordinacions, promulgat 1481-10-08.
manid 2061 Ed.: New York: Hispanic Society, RESERVE POETRY GAZULL, J., Lo sompni…. Barchinone, 1533. Barcelona: Carles Amorós, 1533-06-29. Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem.
manid 2060 Ed.: New York: Hispanic Society, RESERVE POETRY FENOLLAR, B., Lo proçes… olives, [Barcelona?] 1532. Barcelona: Carles Amorós, 1532-08-02. Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
copid 3027 Ed.: New York: Hispanic Society, JX 2043 C75 1592. Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1592. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 3018 Ed.: New York: Hispanic Society, PC 3937 M3 1555 Ausias March, Obras. Valladolid: Sebastián Martínez, 1555. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1942 Ed.: New York: Hispanic Society, PC | 3943 | M 16 | 1560. Barcelona: Claudi Bornat, 1560. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 2651 Ed.: New York: Hispanic Society, Reserve *Religion (double oversized) Mary, mother of Christ. La verge Marie del Puix… [Barcelona?] 1508. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1510 [?]. Desconegut, La Verge Maria del Puix de França, escrit 1510 ad quem.
Source of Data for References bibid 5138 Rosenthal (1908), Incunables españoles. Catalogue 116
bibid 5137 Serís (1964), Nuevo ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos formada en presencia de los ejemplares en la biblioteca de The Hispanic Society of America en New York y de la Ticknor Collection en la Biblioteca Pública de Boston, 1. (A-B)
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-04-04