Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of printed edition BITECA copid 1040
City and Library Osca Biblioteca Pública Provincial
Collection: Call number I/A-109
Printed Barcelona: Nicholas Spindeler para Joan Sa Coma (colofó), 1480-11-02

External description

Writing Surface Paper
Format Foli
Leaf analysis ff.: 220
Collation e7-10 f-r10 r-s10 s-u10 x8 y5/6t8-10 z-aa10 bb5/6-9
Size pàgina 295 × 200 mm (f. 2) caixa 175 × 110 mm
Font gòtica
Pictorial elements inicials i calderons manuscrits en blau i vermell, sense decoració; tocs de vermell en algunes lletres
Condition manquen els folis inicials 1-36 i d'altres al quadern “y” i al final, on els folis en part estan trencats. Volum afectat per bibliòfags que afecten la lectura
Binding mitja relligadura en cuir, ferros en sec mossàrabs; restes de tanques metàl·liques; en mal estat, del pla posterior només en resta un bocí
Previous owners (oldest first) Roda de Isábena: Catedral (f. 1 i foli de guarda de pergamí: “olim Catedral de Roda”)
Osca: Biblioteca del Instituto y Provincia de Huesca N. 112. Est. 93. Tab. 2a (ex-libris a l'interior de la coberta anterior: “BIBLIOTECA del INSTITUTO Y PROVINCIA de HUESCA. N. 112 Est. 93. Tab. 2a”)
References (most recent first) Avenoza (1999), Inspecció personal
Montiel (1949), Incunables de la Biblioteca Pública Provincial de Huesca. Catálogo descriptivo y anotado 107-9 , n. Inc. 49
Note algunes anotacions marginals en tinta vermella, d'altres en tinta negra que demostren l'ús que es feu del volum; algunes proves de ploma. Al peu del f. τC10, en referència a un passatge del text, hi ha aquesta curiosa anotació: “legireu senor Ariston damunt ala caldexeta roga com vos abreu de regir en lo tems esdeuinidor y com abeu de estar preuist en los studis, car ayxi com lo qui endreça fabes roges y piñons confits. qui vos apuntara molt be lo negosi lo estillat yo us fodo vos y voyme y sert que us tinc tan entrabejat en lo meu cor com la barra de la porta. Finis ano 1594”. Al foli de guarda de pergamí, enganxat a la coberta anterior hi ha diverses proves de ploma
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-12-19