Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1040
Name Joan Roís de Corella (Mossèn), Cavaller
Joan Roiç de Corella
Sex H
Title Cavaller
Milestones Naixement Gandia 1435-09-28
Mort València 1497-10-06
Associated Persons corresponsal de/d': Carles d' Aragó, Príncep de Viana [1426 - 1461]
altre: Bernat del Bosc, clergue regular
pare de/d': Joan Roís de Corella lo Bastart (Floruit 1469)
altre: Violant Durleda, altre Joan Roís de Corella, Cavaller
pare de/d': Magdalena (Floruit València 1480)
Affiliation escriptor
fe catòlica romana
Author of texid 1361 Col·lectiu… Cançoner d'obres enamorades (París), compilat 1351 [?] - 1450 [?]
texid 1881 Joan Escrivà… Judici de Paris, escrit 1471 ca.
texid 2840 Joan Roís de Corella, Cavaller, Ab los peus verts, los vlls e çelles negres, escrit 1497 ad quem
texid 1882 Joan Roís de Corella, Cavaller, Ab plor tan gran que nostres pits abeura, escrit 1493-01-11 ad quem
texid 4752 Joan Roís de Corella, Cavaller, Amor cruel qui·ls ha units en vida, escrit 1486 ad quem
texid 1892 Joan Roís de Corella, Cavaller, Ans que dels cels girant mogues la roda, escrit 1474 ad quem
texid 5316 Joan Roís de Corella, Cavaller, Beda sou vos, senyor, quant vos contemple, escrit
texid 2130 Joan Roís de Corella, Cavaller, Carta consolatòria a un enamorat desgraciat, escrit 1497 ad quem
texid 2835 Joan Roís de Corella, Cavaller… Cartes, escrit 1455-06 [?] - 1461-09 [?]
texid 4751 Joan Roís de Corella, Cavaller, Cuyta, cos mort, que l'amor que·t fa perdre, escrit 1486 ad quem
texid 2843 Joan Roís de Corella, Cavaller, De bens e plaer tostemps abundos, escrit 1497 ad quem
texid 4518 Joan Roís de Corella, Cavaller, Del jorn que us viu d'altra gens no em plot plaure, escrit 1497 ad quem
texid 4749 Joan Roís de Corella, Cavaller, Del món no·m dolc, que ma vida vull perdre, escrit 1486 ad quem
texid 4519 Joan Roís de Corella, Cavaller, Des que perdí a vós, déu de ma vida, escrit 1497 ad quem
texid 2179 Joan Roís de Corella, Cavaller, Dun bell joyell, senyor, tinch inuentiua, escrit 1455-06 - 1461-09 ad quem
texid 2836 Joan Roís de Corella, Cavaller, En letres dor, tendreu en lo sepulcre, escrit 1497 ad quem
texid 5393 Joan Roís de Corella, Cavaller, En vós es ma fe he tota ma vida, escrit
texid 2839 Joan Roís de Corella, Cavaller, És pietat si be y voleu atendre, escrit 1497 ad quem
texid 2837 Joan Roís de Corella, Cavaller, Es vostre cor daçer ab tan fort tempre, escrit 1497 ad quem
texid 2846 Joan Roís de Corella, Cavaller, Flor de saber de qui·l saber estilla, escrit 1497 ad quem
texid 4753 Joan Roís de Corella, Cavaller, Flor donestat, senyora devota, escrit 1497 ad quem
texid 1874 Joan Roís de Corella, Cavaller, Història de Jàson i Medea, escrit 1471 ca.
texid 1876 Joan Roís de Corella, Cavaller, Història de Josef, fill del gran patriarca Jacob, escrit 1471 [?] - 1486 ad quem
texid 1877 Joan Roís de Corella, Cavaller, Història de la gloriosa santa Magdalena, escrit 1482 a quo
texid 1878 Joan Roís de Corella, Cavaller, Història de Leànder i Hero, escrit 1486 ad quem
texid 2841 Joan Roís de Corella, Cavaller, In vtroque jure gran doctor, com somies, escrit 1466-09 ad quem
texid 1879 Joan Roís de Corella, Cavaller, Jardí d'amor, escrit 1471 - 1486
texid 1873 Joan Roís de Corella, Cavaller, Lamentació de Biblis, escrit 1471 - 1486
texid 2906 Joan Roís de Corella, Cavaller, Lletra a Violant Durdela (I), escrit 1497 ad quem
texid 2907 Joan Roís de Corella, Cavaller, Lletra a Violant Durdela (II), adaptat 1497
texid 11246 Joan Roís de Corella, Cavaller, Lletra de batalla dirigida a Mossèn Lluís Lladró, escrit 1473-04-18
texid 2129 Joan Roís de Corella, Cavaller, Lletra fingida que Aquiles escriu a Policena i resposta d'ella, escrit 1471 ca. - 1497 ad quem
texid 1880 Joan Roís de Corella, Cavaller, Lletra que Honestat escriu a les dones, escrit 1462
texid 2828 Joan Roís de Corella, Cavaller, Lletra que Veritat tramet a les dones, escrit 1497 ad quem
texid 4750 Joan Roís de Corella, Cavaller, Lo foch que veig encès alt, en la torre, escrit 1486 ad quem
texid 2844 Joan Roís de Corella, Cavaller, Los qui amau, preneu aquesta çendra, escrit 1497 ad quem
texid 2909 Joan Roís de Corella, Cavaller, Ma gran caritat, amor he larguesa, escrit 1497 ad quem
texid 4520 Joan Roís de Corella, Cavaller, Mare d Aquell qui de la creu en larbre, escrit 1497 ad quem
texid 4747 Joan Roís de Corella, Cavaller, Mort per amor, dins lo negre sepulcre, escrit 1471 [?] - 1486 ad quem
texid 4746 Joan Roís de Corella, Cavaller, Morta de part, dauall la pedra marbre, escrit 1471 [?] - 1486 ad quem
texid 2842 Joan Roís de Corella, Cavaller, Mos vlls tanquats per que altra no mire, escrit 1497 ad quem
texid 4521 Joan Roís de Corella, Cavaller, Mouras corrent la tremuntana ferma, escrit 1497 ad quem
texid 2850 Joan Roís de Corella, Cavaller, No fon tan gran dels juheus la temor, escrit 1497 ad quem
texid 1883 Joan Roís de Corella, Cavaller… Parlament en casa de Berenguer Mercader, escrit 1471-03 ad quem
texid 1884 Joan Roís de Corella, Cavaller, Plant dolorós de la reina Hècuba, escrit 1471 a quo
texid 4522 Joan Roís de Corella, Cavaller, Preniu lo pom, mare del gran Cupido, escrit 1497 ad quem
texid 1885 Joan Roís de Corella, Cavaller, Raonament de Tèlamo i d'Ulises en el setge de Troia, escrit 1471 ca.
texid 2830 Joan Roís de Corella, Cavaller, Resposta al Príncep de Viana (I), escrit 1458-06 [?] - 1461-09 [?]
texid 2832 Joan Roís de Corella, Cavaller, Resposta al príncep de Viana (II), escrit 1458-06 [?] - 1461-09 [?]
texid 2834 Joan Roís de Corella, Cavaller, Resposta al príncep de Viana (III), escrit 1458-06 [?] - 1461-09 [?]
texid 5315 Joan Roís de Corella, Cavaller, Senyor del mon, qui passau en saber, escrit
texid 1886 Joan Roís de Corella, Cavaller, Sepultura de mossèn Francí d'Aguilar, escrit 1482-11
texid 2845 Joan Roís de Corella, Cavaller, Si [e]n lo mal temps la serena be canta, escrit 1497 ad quem
texid 2177 Joan Roís de Corella, Cavaller, Sil ferro calt refreda la ma casta, escrit 1497 ad quem
texid 11274 Joan Roís de Corella, Cavaller, Suplicació de natura humana, 1497 ad quem
texid 4748 Joan Roís de Corella, Cavaller, Tan gran dolor lo meu cor trist esquinça, escrit 1486 ad quem
texid 2908 Joan Roís de Corella, Cavaller, Terme perfet del etern consistori, escrit 1474 ca.
texid 1887 Joan Roís de Corella, Cavaller, Tractat de la concepció de la sacratíssima Verge Maria, escrit 1450 - 1500
texid 1888 Joan Roís de Corella, Cavaller, Tragèdia de Caldesa, escrit 1458 a quo
texid 2849 Joan Roís de Corella, Cavaller, Tres causes son que, ab fredor de marbre, escrit 1497 ad quem
texid 1889 Joan Roís de Corella, Cavaller, Triunfo de les dones, escrit 1490 a quo
texid 1891 Joan Roís de Corella, Cavaller, Vida de la gloriosa santa Anna, escrit 1461 a quo - 1469 ad quem
texid 1893 Joan Roís de Corella, Cavaller, Visió a la porta de la Senyora Nostra de la Gràcia, escrit 1487 a quo
texid 4523 Joan Roís de Corella, Cavaller, Viu en lo cel e mort jau en lo marbre, escrit 1497 a quo
texid 2912 Joan Roís de Corella, Cavaller, Vna sou vos lo remey de ma vida, escrit 1497 ad quem
texid 5394 Joan Roís de Corella, Cavaller, Yo desig esser vostre; he la sort mia, escrit
texid 10093 Lluís Cornell, Cavaller… Lletres de batalla i respostes, escrit 1469
texid 10094 Pere Maça de Liçana i Cornell… Lletres de batalla i respostes, escrit 1469
Other Associations with Works texid 2838 Bernat Fenollar, Prevere, Lo credit gran que de subtil entendre, escrit 1497 ad quem
texid 2848 Bernat Fenollar, Prevere, Ma volentat, no menys freda que marbre, escrit 1497 [?]
texid 2851 Bernat Fenollar, Prevere, Vn altre sent Pau No sou vos, mossenyer, escrit 1497 ad quem
texid 2829 Carles d'Aragó, Príncep de Viana, Carta a mossén Joan Rois de Corella (I), escrit 1455-06 [?] - 1461-09 [?]
texid 2831 Carles d'Aragó, Príncep de Viana, Carta a mossén Joan Rois de Corella (II), escrit 1455-06 [?] - 1461-09 [?]
texid 2833 Carles d'Aragó, Príncep de Viana, Carta a mossén Joan Rois de Corella (III), escrit 1455-06 [?] - 1461-09 [?]
texid 1295 Desconegut, Saltiri arromançat (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1450 - 1490-04-30
texid 1916 Ludolf de Saxònia, Primer del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
texid 1914 Ludolf de Saxònia, Quart del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
texid 1913 Ludolf de Saxònia, Segon del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
texid 1915 Ludolf de Saxònia, Terç del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
Patron or publisher of manid 1493 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 2-V-15. València: Lambert Palmart, per a Joan Roís de Corella, Cavaller, 1483-01-29. Francesc Eiximenis, Primer del Crestià, escrit 1379 - 1381.
References (most recent first) Vida tractada a Wikimedia Foundation (2012-), , n. Q3089836
Tractat a Chiner Gimeno (1993), “Aportació a la biografia de Joan Roís de Corella: noves dades sobre el seu naixement i la seua mort”, Caplletra
Tractat a Almiñana Vallés (1989), “La narrativa valenciana fins al sigle d'or”, En torno al 750 aniversario. Antecedentes y consecuencias de la conquista de Valencia 284-5
Tractat a Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 3:254-320
Note mestre en teologia
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2021-06-01