Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1040
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call number esp. 124 | Antic Anc. fonds, 102633.3
Title of volume CANGÉ | COUT. MARITIMES | DE | BARCELONNE ( al teixell gravat amb lletres daurades)
Consulat de Mer ( a ploma, al diploma preliminar)
Copied Barcelona: 1481 - 1500 (J. Riera)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 220 = (= IV + 1 + 2-24 + i-clxxxviii + IV) (guardes contemporànies de la relligadura)
Collation 13/4 28 320 424 5-1020 11-1212 136/5; hi ha problemes per establir la solidaritat dels primers folis, car estan units modernament amb talons; reclams horitzontals subratllats, centrats al peu de la segona columna; restes de signatures de quadern, només visibles als plecs finals, al trezè “a” i al onzè “c”, com si anessin del darrera al davant (a la resta no es distingeixen)
Page Layout 1 columnes (ff. 2-16)
2 columnes (des del f. 17 fins al final)
24 línies (f. 5 prel. primera unitat)
35 línies (f. 12 prel. segona unitat)
27 línies (f. 17 prel. tercera unitat)
42 línies (f. 150 quarta unitat)
32 línies (f. 185 cinquena unitat)
Size pàgina 289 × 215 mm (f. 12)
caixa 200 × 153 mm (f. 5 prel. primera unitat)
caixa 244 × 180 mm (f. 12 prel. segona unitat)
caixa 200 × 150 mm (f. 17 prel. tercera unitat)
columna 200 × 65/63 mm (f. 17 prel. tercera unitat)
caixa 200 × 150 mm (f. 150 quarta unitat)
columna 200 × 64 mm (f. 150 quarta unitat)
caixa 185 × 150 mm (f. 154 cinquena unitat)
columna 185 × 64 mm (f. 154 cinquena unitat)
Hand gòtica rodona primera mà (als ff. 1-7v prel., 17-24 prel. i i-cxlviiiv)
semigòtica segona mà, més cursiva i influïda per la humanística (ff. 8-11 prel.)
semigòtica una altra mà amb influència de la humanística, més fina i menuda que l'anterior (ff. 12-16 prel.)
gòtica una quarta mà de mòdul més menut, influïda per la humanística de tipus librari (ff. cxlviiii al final)
Watermark cercles dos cercles traspassats per una antena (als ff. 1-8 prel., 17-24 prel. i 3-153,) (semblant a Briquet 3186, Sienna: 1326;)
escut amb corona (als ff. 11-16 prel. i 156-165,) (molt semblant a la de l'exemplar de Tomic de la Biblioteca de Montpeller Ms. 356;)
carro (als ff. 166-187,) (semblant a Briquet 3528, Perpinyà: 1429 i 1432-37, Genova: 1429-33, Holanda: 1430-34, Pisa: 1431-48, Coblenz: 1432, Bruxelles: 1432, Forcalquier: 1433, Anvers: 1434, Palermo: 1442, Lucca: 1444-52, Udine: 1447, Treviso: 1448, Provence: 1448-52, Genève: 1449, Pignerol: 1451, Barcelona: 1451, Montpeller: 1452, Catania: 1453, Fabriano: 1442, Bois-le-Duc: 1432, Napoli: 1439;)
Pictorial elements Caplletra caplletra vermella de cinc unitats de pauta (f. 17 prel.)
Caplletres: la resta de dues unitats de pauta, amb lletres de guia encara visibles
Rúbriques en vermell
Calderons en vermell
Altres: caplletra vermella de cinc unitats de pauta al f. 17 prel., la resta de dues unitats de pauta, amb lletres de guia encara visibles; rúbriques i calderons en vermell. Hi ha diverses menes de decoració en les diverses parts del manuscrit: a partir del f. cxlviii caplletres de tres unitats de pauta i des del f. cliiii caplletres en blau i vermell amb decoració senzilla afiligranada en el color complementari i calderons en blau i vermell
State cinc unitats codicològiques: 1) a punta seca, amb la primera línia escrita o trepitxada, sense senyals de perforacions (ff. 1-8v prel.), al final no es respecta totalment i correspon a la taula més antiga; 2) sense caixes marcades, primera línia escrita i sense senyals de perforacions (ff. 12-16 prel.); 3) a punta de carbó negre o marró (la línia horitzontal inferior), amb la primera línia escrita o trepitxada i amb perforacions rodones als angles de les columnes (ff. 1-148); 4) a punta de carbó o de plom, amb línies de guia per als renglons i la primera en blanc i perforacions en les mateixes posicions que l'anterior (ff. 149-153); 5) a punta de plom que a penes si ha deixat traç, amb la primera línia en blanc i línies de guia per als renglons, perforacions rodones assenyalant les línies de la justificació situades a prop del tall, visibles a la part superior i a la línia horitzontal superior a prop del tall; 5) a punta de plom que a penes si ha deixat senyal, amb la primera línia en blanc, línies de guia per als renglons i deu perforacions rodones situades a prop dels talls
Condition els quatre folis de guardes inicials i els finals són moderns; manca un foli entre els 17 i 18 preliminars. Són en blanc els ff. 11v prel., 24v prel., clxvr-v, clxxxviiiv i les guardes. El diploma preliminar, molt deteriorat, ha estat restaurat
Binding s. XIX, en pell marró sobre cartó i el llom de pell vermella amb cinc nervis, gravats als plans i al llom, on es troba una “N” coronada als entrenervis; guardes de paper d'aigües
History of volume Adquirit 1733
Previous owners (oldest first) Châtre de Cangé (ex-libris al marge superior del f. 2: “E. lj Chatre de Cange”)
Paris: Bibliothèque Royale
Associated persons a en Pere Metge (“Carta de cessio o de regonexen‡a feyte p er en pere pellicer d e VI III CXLI sous e IIII diners an Pere metge d e la tresoreria d ela senyora Regina…”)
el f. 1 es un full reaprofitat, conservat durant temps plegat en vertical, on es va transcriure una “Carta de cessio o de regonexença” feta per Pere Pellicer
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2639 MS: Montpellier: Municipale, Ms. 356. 1441 - 1500 [?]. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
References (most recent first) Microfilm del ms. esp. 124 de la BNP. Ordinacions d'en Sanctacília (2002)
Avenoza (2004), Inspecció personal
Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Marnierre (1998), Inspecció personal
Riera i Sans (1990), Inspecció personal
Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 121
Morel-Fatio (1892), Catalogue des manuscrits espagnols et des manuscrits portugais [de la Bibliothèque Nationale] , n. 47
Note compilació d'ordenances marítimes i comercials. Una primera part ocupa els ff. 1-148 i una segona, afegida després, els ff. 148-188. El f. 1 és un diploma reutilitzat, que va romandre molt de temps plegat i serveix de guarda. Al marge superior del f. 2 “Codex 9. [?] de Conge 4. Regurs” [?]. Als marges del volum algunes mans assenyalen passatges de text; també s'hi troben afegits del copista als marges, però no hi ha notes de lectura. La disposició de les signatures de quadern visibles fan pensar en que podria tractar-se d'un copista jueu (si és que són obra del transcriptor del volum)

Internal Description
Number of texts in volume: 13
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 300
Location in volume ff. 2-16 prel.
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1234
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions d'en Sanctacília
Language català
Date promulgat 1291 - 1327
Incipits & explicits in MS tit.: [ 2 prel.] Primerament se seguessan Com se Alegexen lo [sic] Consols /e les ordinacions /e pratiques dela Cort dela Cort dels dits consols /e en la fforma ques proseguexen les questions
índex: De multiplicament de quintades … [ 11 prel.] … sobra aquellas robas e naujljs
rubr.: [ 12 prel.] Aci apres apparen les ordinacions den Sentacilia … [ 7v prel.] … Sj algun senyor de nau o de leny acordara o aura acordats marjners e apres lo senyor dela nau volra romandre cxlvj.
pream.: En nom de deu sia aquestas son les ordinacions que lo senyor Rey en Jacme de bona memoria ha fetes en la Ciutat de Barchinona … per cascun morabati .viiij.o sous barçalonesos [sic] Dectant
dispositio: Primerament que tothom puscha hauer atanch … [ 16 prel.] … pus la terra haia hom aportar e colar en alt
Note part de la taula (ff. 8 prel.-11 prel.) i les Ordinacions d'en Sanctacília estan transcrits amb una lletra influïda per la humanística, posterior a la del text principal
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 104
Location in volume ff. 17-24 prel.
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1073
Consolat de Mar. Reglament del Consolat de València
Language català
Date promulgat 1401 - 1450
Incipits & explicits in MS text: [ 17 prel.] C5ascun any la vespra de Nadal de nostre senyor … [ 24 prel.] … sobra la qual empare fermansa alguna noy es Rebula
Note els ff. 17-24 prel. són 4 diplomes col·locats entre la taula i el text del manuscrit original, escrits per la mateixa mà, a la primera meitat del segle XV
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1836
Location in volume f. ira-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2326
Desconegut. Del multiplicament de quintades d'Alexandria
Language català
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ira] De multiplicament de quintades
dispositio: E7naxi com multipliquen les quintalades de Alexandria … [ irb] … Primerament en lo sagon sol .iij. cc. javouins per sportada enlaltra sol .ij. cc e mig
Note als ff. 1ra-va es troben les versions catalana i llatina de la disposició, la llatina segueix la catalana i comença: “De multiplicament de qujntalades. S2icut mercator (…) [f. 1va] sportada et in alys sollis sollos”. Es tracta de capítols relatius a les naus que venen d'Alexandria
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 124
Location in volume ff. iva-cxxxxviiiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1090
Consolat de Mar. Consolat de Mar
Language català
Date promulgat 1248 - 1400
Incipits & explicits in MS rubr.: [ iva] Dels bons stabliments e costumes de La mar
pream.: A3quests son los bons stabliments e les bones costumes … [ ivb] … o a altra hom qui vaja enla nau
tit.: Que deu fer marjner a senyor de nau ne mercader ne palegrj atresssi
dispositio: E2ncare qualcosa deja fer marjner … [ cxxxxviiiva] … E per les raons desus ditas ffo feyt aquest capitol
colofó: ffinjt es lo libre e acabat gloria e laor sia dada a Jhesu christ amen
References (most recent first) Editat a: Colón et al. (1981-87), Llibre del Consolat de Mar, 1-2. Edició del text de la Real de Mallorca, amb les variants de tots els manuscrits coneguts a cura de G. C. - 3-4 Estudi jurídic i Diplomatari a cura de A. G. 1:12 , n. Ms. N
Tractat a: Colón (1978), “Per una edició del Llibre del consolat de mar”, La llengua catalana en els seus textos 209 , n. Ms. N
Editat a: Capmany de Montpalau i Surís et al. (1965), Libro del Consulado del Mar. Edición del texto original catalán y traducción castellana de Antonio de Capmany lvii , n. e
Tractat a: Wagner (1931), “Sobre els orígens del Consolat de Mar”, Revista Jurídica de Catalunya 255-65
Editat a: Valls i Taberner (1930-33), Consolat de Mar 1:19 , n. D o D
Tractat a: Valls i Taberner (1929), “Notes sobre el Consolat de Mar”, Revista de Catalunya 194-209
Tractat a: Moliné i Brasés (1914), Les costums marítimes de Barcelona, universalment conegudes per “Llibre del Consolat de Mar”. Ara de nou publicades en sa forma original, ilustrades ab notícies bibliogràfiques, històriques y llinguístiques y ab un apéndix de notes y documents inédits relatius a la Historia del Consolat de Mar y de la Llotja de Barcelona lxi i ss. (també publica un facsímil)
Facsímil a: Fotocòpia de BNP ESP. 124 (Consolat de mar) (Date?)
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 166
Location in volume ff. cxxxxviiiira-clxiiiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1117
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. De les naus armades, galees i sageties
Language català
Date promulgat 1336 - 1387
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxxviiiira] Aci parla deles naus armades e de les galeas e deles sageties com deuen partir / ne com deuen pagar a aquells qui abelles hiran E primerament com lalmjrall … e lo Capita deuen Jurar
text: P4rimerament deu Jurar Lalmirall e lo Capita e los armadors … [ clxiiiivb] … e si de ualla ames leuan hom segons que sera
colofó: Ffinito Libro sit laus gloria Christo
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 1239
Location in volume ff. clxvira-clxxiiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1833
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Usatges de Barcelona
Language català
Date promulgat 1340-11-22
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxvira] Aci començen los vsatges de Barchinona Carta del senyor Rey
intitulatio: P4etrus dei gracia Rex aragonum Valencie Sardinie et Corsice comesque Barchinone
salutatio: nobilis et dilecti procuratori nostro generali … vel lochatententibus eorumdem Salute et dileccionem
pream.: Sigax humana proujsio rerum … [ clxvirb] … cum possibile nobis fuerat subleuare ac seguritate najugancium proujdere capitola tenorum sequenti, proujdimus ordinata
tit.: Que tot mariner e tot altre acordat deu segujr lo viatge
text: P3rimerament que tot mariner o balester o serujcial e tot altre qui sie acordat de nau o de galea o de leny o daltre vaxell sie tengut o deia seruar … [ clxxiiivb] … tots los officials del senyor Rey e consols com al senyor Rey plaura
tit.: Carta de manament
epíleg: Q3uo circa vobis et vnjciusque vestrum dicimus … et seruari faciatis ab omnjbus jnconcusse Dat. Barchinone .x.o kalendas decembris. anno domjni mjllesimo .ccc.o quadragessimo
References (most recent first) García y García (1981), “La canonística Ibérica (1150-1250) en la investigación reciente”, Bulletin of Medieval Canon Law. New Series
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 343
Location in volume ff. clxxiiiivb-lxxvra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1272
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Quin consolat es deu pagar en Sardenya ([?])
Language català
Date promulgat 1340-11-21 ?
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxiiiivb] Quin consolat se deu pagar en la illa de Serdenya
text: E3ntre los stablimentse ordinacions fetes per los nauegants patrons mercaders … [ clxxvra] … Item tot naujli descubert paga mjg consolat ço es .v. sous barchinonenses
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 101
Location in volume f. clxxvra-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1070
Desconegut. Capítols fets a Xipre
Language català
Date promulgat 1350 - 1450
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxvra] Aço son Capitols quis faeren enxipre E foren fermats per molts e grans senyors
text: A3quests Capitols foren fets e denunciats en xipre enpoder de fre-derico [f. clxxvrb] Rey de xipre … [ clxxvvb] … deles naus de attendre e desfer attendre
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 304
Location in volume ff. clxxvvb-clxxviiiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1238
Consell de Cent. Ordinacions i capítols sobre els cònsols de Sicília
Language català
Date promulgat 1350 - 1450
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxvvb] Comencen les ordinacions e capitols que los honrats consellers e prohomens dela Ciutat de Barchinona faeren sobre los consols de Sicilia
text: S3apian tots quants aquesta carta veuran … [ clxxviiiva] … fos feta talla als mercaders e als patrons qui en aquell serien
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 306
Location in volume ff. clxxviiivb-clxxxiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1240
Consolat de Mar. Ordinacions sobre seguritat, canvis i prèstecs de naus de mar
Language català
Date promulgat 1435-11-21
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxviiivb] Hordinacions fetes per los honorables Consellers e prohomens dela Ciutat de Barchinona sobre totes seguretats e Cambis e prestechs de naujls fets per mar segons enlo present Coern es largament contengut. Les quals ordinacions foren publicades per veu de crida a [en blanc] del mes de [en blanc] any M.CCC.XXXV.
pream.: A3ra oiats per manament del honorable mossen Gujllem de sant climent Caualler vaguer de BArhinona E del honorable en Matheu … e prohomens dela dita Ciutat
text: per extirpar tots fraus e dans quistions e debats ques pogue-ssen [f. clxxviiiira] seguir ala dita Ciutat per raho de assegurar naujlis o altes fustes … [ clxxxiivb] … Interpretar aytantes vegades com se vullen alur coneguda
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 294
Location in volume ff. clxxxiiira-clxxxvvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1229
Consolat de Mar. Ordinació sobre obligacions de patrons de naus
Language català
Date promulgat 1435
Incipits & explicits in MS text: [ clxxxiiira] A3ra oiats per manament del honorable mossen Guillem … [ clxxxvvb] … ay tantes vegades com se vullem a lur coneguda
Note al f. 186ra-va segueix una disposició en llatí: “Nos Jacobus etc. preterea damus et concedimus vobis (…) Et hoc postquam ligimus vell barcha vel naujs fuerit in mari vell parata aduerandum”
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 54
Location in volume ff. clxxxviva-clxxxviiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1030
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Pragmàtica en favor dels canvis i actes mercantívols
Language català
Date promulgat 1424-10-02
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxviva] Pragmatiqua del senyor Rey nalfonso atorgada en fauor dels cambis e actes mercantiuols
intitulatio: N2alfonso per la gracia de deu Rey darago e de Sardenya
salutatio: Als amats e feels nostres … salut e dileccio
pream.: Ja \t/ sia en [f. clxxxvivb] dies passats axi atots e sengles qui anaren ab nos ens acompanyaren enlo viatge … [ clxxxviirb] … en qualseuol manera e altres descendents e deuallants de aquells
dispositio: Prouehim e ordonam e perpetualment statuym e sentim a vosaltres eacascu de vos dehim e manam expresament de çerta sciencia … [ lxxxviiva] … ab veu de crida publicar. Dada en Barchinona sots nostre segell sacret a dos dies del mes de octubre enlany dela natiuitat de nostre senyor. M.cccc.xxiiij. Rey Alfonsus. [f. 187vb] Die Mart. xiiij. Augusti Anno anativitate domini M.cccc.xxx.sexto
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 292
Location in volume ff. clxxxviivb-clxxxviiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1227
Desconegut. Ordenança sobre assegurances marítimes
Language català
Date promulgat 1436-08-14
Incipits & explicits in MS text: [ clxxxviivb] Ara hoiats etc. Per ço com les ordinacions fetes sobre les seguretats maritimes o mercantiuols. qujs fan en Barchinona sobre robes o mercaderies de vassals del senyor Rey qujs carreguen en naujlis o fustes de strangers … [ clxxxviiivb] … Romanent entot cars les altres coses contengudes en cascuna deles dites ordinacions sots lur força e valor
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-02-23