Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 10408
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10935
Casa dels Jurats. Capítols concordats entre els jurats del regne de Mallorca
Language català
Date promulgat 1413-08-29
City, library, collection, & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 12 | Antic Arxiu Històric de Mallorca
Copied Mallorca (illa / illes): 1301 - 1699 (catàleg de sala)
1401 - 1499 (lletra dels plecs inicials)
Location in witness ff. 77-82v
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 77] Die martis xxviijj Augusti anno anatiuitate dominj M.CCCC terciodecimo
intr.: N2ouerint vniuersi Quod nos Jacobus pontiro domicellus … sed concordata capitula et ordinationes continentie subsequentis
pream.: E3n lo nom de Jesu christ Com experientia clara hage demonstrat que en lany dela natiuitat de nostre Senyor M.cccc.v. Alguns singulats déla/ Ciutat e Jlla de Mallorques prenents grossos censals morts … [ 78] … segons en aquells specifficadament se conte
rubr.: C2apitols concordats entre los Jurats del Regne de Mallorques hauents poder de aquestes coses del general consel [sic] del dit Regne … e altres deutes e carrechs dela dita vniuersitat necessaris et molt vrgents
dispositio: P2rimerament que de present Los dits honrats Jurats axi en nom lur [f. 78v] propi com a Sindichs constituhits aaquest acte perlo dit general consel … [ 82] … com sien fetes en profit conseruatio de tot lo be publich dela vniuersitat del dit regne de Mallorcas
concl.: Pro tanto nos partes predicte Laudantes … [ 82v] … Laudarunt et firmarunt vicesima tercia mensis octobris predicti annj
testimonis: sunt testes Julianus figuera et Antonius font Ciues Maiorice
Record Status Created 2008-08-27
Updated 2012-01-28