Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 10406
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10933
Joan II, Rei de Catalunya-Aragó. Provisió sobre la sal
Language català
Date promulgat 1464-12-06
City, library, collection, & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 12 | Antic Arxiu Històric de Mallorca
Copied Mallorca (illa / illes): 1301 - 1699 (catàleg de sala)
1401 - 1499 (lletra dels plecs inicials)
Location in witness ff. 59v-62v
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 59v] prouisio del senyor Rey don Johan atorguada ala vniuersitat sobre lo fet dela girabella dela sal
intitulatio: N3os Johannes dei gracia Rex Aragonum … et Ceritanie
intr.: Visis per nos jn sacro nostro consiterio diljgenter recognitis quibusdam capitulis coram … est tenores sequentis
pream.: Com per occasio dela questio la qual se mena entre la vniuersitat dela Ciutat e Regne de Mallorques de vna part e lo Sindicat dela part forana dela part altra … segons e per la forma que en aquells es expressat e concordat
dispositio: Primerament com en la Ciutat de Mallorques haia sinch parroquies ço es la parroquia de sancta Eulalia … [ 62] … Capitols e concordia en la dita forma e manera segons en aquella es contenguda
concl.: Tenore presentis delliberate … [ 62v] … Jn cuius rey testimonium presentem fieri jussimus nostro comuni sigillo jnpendenti munitas
datatio: Datas jn ciuitate Terracone die sexto Decembris Anno a natiuitate domjni Millesimo Quadringentesimo Sexagesimo quarto … nostrorum Septimo. Rex Jo.
Note segueixen textos en llatí amb rúbriques en català fins al f. 64
Record Status Created 2008-08-27
Updated 2012-01-28