Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1039
Format llibre. ref. sec.. imprés
Author Pascual de Gayangos
Title Catalogue of the Manuscripts in the Spanish Language in the British Museum
Place / Publisher London: British Museum. Department of Manuscripts
Date / Location 1875:
Volumes 4
Held by Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic) A-091(41)Bri
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1793 MS: London: British Library, Add. 5470. 1401 - 1500. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort, celebració 1336 - 1387 ad quem.
manid 1801 MS: London: British Library, Add. 11568. 1363 a quo - 1425. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions de les armades navals, promulgat 1354 d. - 1359-05-03.
manid 1715 MS: London: British Library, Add. 16428. Bellvitge de Mallorca: Joan Tolrà, 1385-07-07 - 1386-01-12. Ramon Llull, Llibre de meravelles, escrit 1287 - 1289.
manid 1651 MS: London: British Library, Add. 16429. 1401 - 1500. Ramon Llull, Art de fer i soldre qüestions, escrit 1294 - 1295.
manid 1640 MS: London: British Library, Add. 16430. 1401 - 1500. Ramon Llull, Arbre de filosofia d'amor, escrit 1298-10.
manid 1689 MS: London: British Library, Add. 16431. Mallorca:, 1401 - 1500. Ramon Llull, Llibre d'home, escrit 1300-11.
manid 2408 MS: London: British Library, Add. 16433. 1385 a quo - 1400. Matfre Ermengaud, Breviari d'amor (tr. Desconegut), traduït 1385-06-07.
manid 1692 MS: London: British Library, Add. 16432. 1401 - 1500. Desconegut, Senys espirituals i virtuts teologals, escrit 1401 - 1500.
manid 1734 MS: London: British Library, Add. 16434. 1401 - 1500. Ramon Llull, Tractat d'astronomia (tr. Desconegut), escrit 1297-10.
manid 1061 MS: London: British Library, Egerton 1526. Marc, 1465-10-29. Desconegut, Bíblia del s. XIV AT i NT (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375.
manid 1544 MS: London: British Library, Yates Thompson 31. 1491 - 1500. Matfre Ermengaud, Breviari d'amor (tr. Desconegut), traduït 1385-06-07.
Source of Data for Libraries libid 1017 London: British Library
Record Status Created 1990-09-15
Updated 1996-11-08