Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Library BITECA libid 1039
City and Name Madrid: Biblioteca de Palacio
Former Name Biblioteca del Palacio Real
Palacio
Address Bailén s/n - plaza de Oriente
Madrid 28071
Espanya
Telephone (91) 5475350 (Telèfon)
(91) 5412172 (FAX)
Staff María Luisa López Vidriero, Directora
Library code PAL
Hours 9-14 h dilluns, dimecres i divendres * 9-18,15 h dimarts i dijous * 8,15-15,15 h dilluns a divendres en horari d'estiu (18-06-2001 a 15-09-2001)
Closed dissabtes
Documentation autorització del Patrimoni Nacional
Facilities microfilms
fotocòpies
References (Most recent first) Tractat a: Bouza (1990), El ex libris. Tratado general. Su historia en la Corona Española
Tractat a: López-Valdemoro de Quesada, Conde de las Navas (1910-31), Impresos, Autores, Historia. Catálogo de la Real Biblioteca. Ordenado e impreso bajo la dirección de…
Catàleg de: Massó Torrents (1888), Manuscritos catalanes de la Biblioteca de S. M. Noticias para un catálogo razonado
Note no triguen massa en fer les reproduccions i no són massa cares: fotografies en blanc i negre 13 x 18 cm 3,61 E i 18 x 24 cm 6,01 E; microfilms o fotocòpies 0,15 E (preus a gener de 2003). No tanquen al mes d'agost i no hi ha cap catàleg general imprès, però la base de dades informatitzada és molt útil i permet fer recerques complexes
Holdings of primary sources: MSS and printed editions (in call number order) manid 1297 II-475 | Antic 2-F-1 | Antic VII-E-2 Sal. 2. est. 6, cax. 7 MS: 1491 - 1510. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 1522 II-552 | Antic II-F-4 MS: 1391 - 1420. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 1512 II-1978 | Antic II-N-1 2 N 1 MS: Vall d'Hebron[?]: Jeroni anònim [?], 1441 - 1460. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem.
manid 1718 II-2462 | Antic 2-K-8 MS: 1400 ca. Ramon Llull, Llibre de quadratura i triangulatura de cercle, escrit 1299-06.
manid 1757 II-3096 | Antic 2-Ll-1 MS: Barcelona[?]: Barcelona: Cancelleria reial [?], 1391 ca. - 1425 ca. Lucius Annaeus Seneca, Tragèdies de Sèneca (tr. Antoni de Vilaragut…), traduït 1396 ad quem.
manid 1120 II-3066 MS: 1460 a quo - 1500. Desconegut, Crònica dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona (IV versió) (tr. Gaspar de Talamanca, Ambaixador), traduït 1460 a quo.
manid 2423 II-3160 (2) | Antic 2-B-10 MS: 1401 - 1450. Desconegut, Franqueses de Tarragona (tr. Desconegut), traduït 1401 - 1450.
copid 1371 I/18 Ed.: València: Lambert Palmart, per a Joan Roís de Corella, Cavaller, 1483-01-29. Francesc Eiximenis, Primer del Crestià, escrit 1379 - 1381.
copid 1465 I/87 Ed.: València: Pedro Hagenbach, et al., per a Jaume del Bosc, Comanador d'Onda [?], 1496-04-13. Ludolf de Saxònia, Primer del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
manid 2071 I/88 | Antic XII-L-1 Ed.: València: Cristòfol Koffman [?], 1500. Ludolf de Saxònia, Segon del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1295 I/92 | Antic XII-L-1 | Antic 8 L 10 XII L 1 ~ 8 L 10 (a llapis) Ed.: Barcelona: Pere Miquel, 1494-04-24. Publius Ovidius Naso, Transformacions (tr. Francesc Alegre, Cònsol a Palermo), traduït 1450 - 1500.
copid 1254 I/140 Ed.: València: Nicholas Spindeler [?], 1491-02-16. Thomas de Kempis… Imitació de Jesucrist (tr. Miquel Peres), traduït 1482 a quo.
copid 1464 I/206 Ed.: Barcelona: Pere Miquel, 1494-09-04. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
copid 1282 I/215 (1) | Antic III-K-1 Ed.: València: Pedro Hagenbach, et al., per a Jaume del Bosc, Comanador d'Onda [?], 1496-04-13. Ludolf de Saxònia, Primer del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 2191 I-215 (2) Ed.: València: Lope de la Roca, per a Miquel Albert, 1495-11-26. Ludolf de Saxònia, Quart del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1419 III/2540 | Antic D/5697 | Antic III-H-4 Ed.: València: Joan Jofré, per a Gregori Genovart, 1521-07-12. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
manid 2186 III/3956 i III/3957 Ed.: València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
copid 1450 VII/1428 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
manid 2011 VIII/3047 | Antic Son II C69 | Antic 9115 Ed.: Barcelona: Johannes Luschner, 1501-05-16. Francesc Eiximenis, Scala Dei, escrit 1406 a.
copid 1452 VIII/15452 | Antic IX E 3 | Antic 8 n 9 Ed.: Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1592. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1536 IX/8260 | Antic 9 J 4 III K 4 Ed.: València: Cristòfol Koffman, 1502-11-18. Stefano Fieschi, Sinonima variationum sententiarum (tr. Jeroni Amiguet i Breçó), traduït 1502 a quo.
copid 1099 X/135 | Antic X H 4 Ed.: Barcelona: Joana Corteia, 1577. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya, promulgat 1481.
copid 1455 I/B/19 | Antic III A 1 II A 1 Ed.: València: Joan Navarro, 1539-03-10. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1829 I/B/28 Ed.: València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 2520 I/B/33 (1) | Antic I.B. 33; 21-4; X P 2 Ed.: Barcelona: Pere Posa, 1504. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
manid 2521 I/B/33 (2) | Antic X P 2 Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Barthomeu Aguilar, 1512-11-02. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
manid 2447 I/B/33 (3) | Antic I.B.33 | Antic 21-4 | Antic X P 2 | Antic 9 a 3 Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach, 1513-05-12. Germana de Foix, Reina de Catalunya-Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512.
copid 1024 I/B/33 (4) Ed.: Barcelona: Carles Amorós, per a Barthomeu Aguilar, 1513-05-06. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica sanció sobre los delats i sobre los desafius, escrit 1511-11-05.
manid 1984 I/B/66 | Antic 1484 i Vitr. Sala | Mss. | Antic IV A 2 Ed.: València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, per a València: Jurats, 1557. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 2093 I/C/199 | Antic VI-II-5 Ed.: València:, 1532-07-13. Ponç de Menaguerra, Lo Cavaller, escrit 1479-01-19 a quo - 1493-09-16.
copid 1451 I/C/205 | Antic VI-K-5 9-C1 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, 1518-08-06. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1456 I/C/330 Ed.: Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 1875 Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Rafael Dauder, 1518-05-06. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2010-08-20