Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10383
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Benedictus qui venit in nomine Domini”
Sermo prima dominica adventus Domini
Date / Place pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Sermó
References (most recent first) Ferrer et al. (1975), Sermons 6:269-76
Sanchis Sivera (1926), “Dos sermones inéditos de San Vicente Ferrer”, Boletín de la Real Academia de la Historia
Subject ORATÒRIA RELIGIOSA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9391
City, library, collection & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 277 (BITECA manid 2379)
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)
Location in witness ff. 115v
Title(s) Vicent Ferrer, Sermó sobre “Benedictus qui venit in nomine Domini”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 115v] prima dominica adventus domini
tema: benedictus qui venit in nomine domini habetur texti verbum istud matthei xxio cao et officialiter habitum est statim in evangelio hodierno
acc.: de present yo vos vull preycar del adveniment de nostre salvador e redemptor jhesu xrispt quant vindra al dia del judici … mas per ço que sie acceptable a nostre senyor deu e meritable a les nostres animes primerament ab gran reverencia inclinant vostres testes no moure per no fer rumor saludarem la verge marie mare de deu dient axi ave maria etc
text: aquesta paraula proposada es gracies e laors que fem a jhesu xrispt del seu adveniment en aquest mon dient axi beneyt sie aquell qui es vengut en aquest mon e axi com a senyor … veus açi la quarta circunstancia e façam fi dema si plau deu complirem les altres placia etc
Record Status Created 2007-04-27
Updated 2012-02-14