Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10382
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Apparauit benignitas et humanitas Salvatoris”
Sermo circumcisionis Christi
Date / Place pronunciat Saragossa 1412 [?] - 1418 [?]
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Sermó
References (most recent first) Ferrer et al. (1975), Sermons 6:247-55
Subject ORATÒRIA RELIGIOSA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9425
City, library, collection & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 277 (BITECA manid 2379)
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)
Location in witness ff. 274-[?]
Title(s) Vicent Ferrer, Sermó sobre “Apparauit benignitas et humanitas Salvatoris”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 274] sermo circumcisionis christi
tema: apparavit benignitas et humanitas salvatoris habetur verbum illud ad titum. cao 3o et recitatum est statim in epistola hodierna
acc.: en aquest dia present qui es cap e començament de any santa mare esglesia fa gran solemnitat e festa de la sagrada circumcisio del salvador e redemptor nostre senyor jesuchrist … materia es molt speculativa e de grans secrets e de instruccio moral a millorament de nostra vida e correccio de peccats e per ço ave maria
text: aquesta festa de huy es molt solemne e gran per tres coses singularment que foren fetes e observades en la persona de linfant jesus … yo descarregat ne so e yo pens que recapte si dara es corregira aquest peccat tant abhominable si annunciabis tu eis ex me eze 33o cao
Record Status Created 2007-04-27
Updated 2012-02-14