Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10381
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Gratia Dei erat cum illo”
Sermo sancti Silvestri
Date / Place pronunciat Saragossa 1412 [?] - 1418 [?]
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Sermó
References (most recent first) Ferrer et al. (1975), Sermons 6:237-45
Subject ORATÒRIA RELIGIOSA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9424
City, library, collection & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 277 (BITECA manid 2379)
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)
Location in witness ff.
Title(s) Vicent Ferrer, Sermó sobre “Gratia Dei erat cum illo”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipit & Explicits rubr.: sermo sancti silvestri
tema: gracia dei erat cum illo habetur verbum illud originaliter luca. 2o cao et recitative in evangelio
acc.: nostre preycacio present sera de moser sant silvestre glorios confessor de jesuchrist e prelat molt excel·lent en la esglesia de deu … mas primo axi com es de costuma santa saludarem etc
text: aquesta paraula preposada ha aytal enteniment parlant de sent silvestre que la gracia de deu ere en ell quant vivia en aquella que la gracia divinal era en ell … e axi apparelleu-vos en tal manera que vos trop ben apparellats per a pugnar contra ell placie a nostre senyor deus etc fet en valencia any mccccxiiii
Record Status Created 2007-04-27
Updated 2012-02-16