Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Library BITECA libid 1037
City and Name Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar
Former Name
Biblioteca del Seminari Conciliar
Seminari
Address Diputació, 231
Barcelona 08007
Espanya
Telephone (93) 4541600 (Telèfon)
(93) 4541607 (Telèfon)
HTTP://BIBLIOTECAEPISCOPALBCN.ORG (URL)
Staff Josep M. Martí Bonet, Director
Isabel Colmenares i Brunet, Bibliotecària
Imma Guzmán i Fernández, Ajudant de Biblioteca
Hours 9-20 h
Closed dissabtes
Documentation DNI
Facilities lect. microfitxes
microfilms
References (Most recent first) Tractat a: Alarcon i Campdepadrós (2014), Història de la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona, la més antiga de la ciutat
Tractat a: Perarnau i Espelt (1984), “Un altre volum manuscrit català perdut: el de Pistoia, Biblioteca Febroniana 314”, Arxiu de Textos Catalans Antics: 7
Catàleg de: Fàbrega i Grau (1964), “Inventario de los manuscritos de la Biblioteca Arzobispal del Seminario Conciliar de Barcelona”, Analecta Sacra Tarraconensia
Catàleg de: Mateu y Llopis (1948), “Los catálogos de las bibliotecas y archivos eclesiásticos de España (Ensayo de un índice general)”, Hispania Sacra: 217
Tractat a: Barrera i Escudero (1922), Els Torres Amat y la Biblioteca episcopal del Seminari de Barcelona
Note segons informa Perarnau, s'ha perdut la Doctrina pueril de Llull
Holdings of primary sources: MSS and printed editions (in call number order) manid 1851 71 MS: 1401 - 1410. Thomas Waleys… Exposició sobre el “De civitate Dei” (tr. Desconegut…), traduït 1385 [?] - 1410 [?].
manid 1852 72 | Antic 2401-II 4t 39 MS: 1401 - 1410. Thomas Waleys… Exposició sobre el “De civitate Dei” (tr. Desconegut…), traduït 1385 [?] - 1410 [?].
manid 1115 74 (primera part) | Antic Armari 8 2401 | Antic 9-24-13 MS: 1401 - 1500. Desconegut, Crònica dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, traduït 1369 a quo.
manid 2410 74 (segona part) | Antic Armari 8 2401 9-24-13 MS: 1401 - 1450 [?]. Brunetto Latini, Li Livres dou tresor (tr. Desconegut), traduït 1390 [?] - 1450 [?].
manid 1442 150 | Antic Ms. 2403 223 MS: 1400 ca. Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem.
manid 2010 400 MS: Barcelona: Jaume Vilardell, Ciutadà de Barcelona, 1486-02-22. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
copid 1293 Inc. 20 Ed.: Barcelona: Pere Miquel, 1494-04-24. Publius Ovidius Naso, Transformacions (tr. Francesc Alegre, Cònsol a Palermo), traduït 1450 - 1500.
copid 1395 Inc. 20 bis Ed.: Barcelona: Pere Miquel, 1494-04-24. Publius Ovidius Naso, Transformacions (tr. Francesc Alegre, Cònsol a Palermo), traduït 1450 - 1500.
copid 1253 Inc. 41 | Antic 58; 18 202; Scrin 33 Arm 3; 11-VI-56; Reg 149795 Ed.: València: Nicholas Spindeler, 1493-02-25. Desconegut, Confessional, escrit 1400 - 1500.
copid 1392 Inc. 46 Ed.: Barcelona: Diego de Gumiel, 1494-10-27. Francesc Eiximenis, Scala Dei, escrit 1406 a.
copid 1393 Inc. 47 | Antic 53; 84; scrin 10 arm 8 sex. sexillio 70 n. 3 Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-06-21. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
copid 1287 Inc. 55 Ed.: València: Pedro Hagenbach, et al., 1495-02-16. Ludolf de Saxònia, Quart del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
manid 2206 Inc. 58 Ed.: Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?]. Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290? - 1320?.
copid 1015 Inc. 70 Ed.: Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20. Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
copid 1228 Inc. 74 | Antic Inc. 73 Ed.: Barcelona: Diego de Gumiel, 1494-10-27. Francesc Eiximenis, Scala Dei, escrit 1406 a.
copid 2133 264-15 Cas Ed.: Barcelona: Claudi Bornat, 1569. Desconegut, Al jorn del judici, escrit 1332 a quo.
copid 2135 264-15 Ord Ed.: Lyon: Cornelius de Septemgrangiis, per a Joan Guardiola, Ciutadà de Barcelona, 1550. Desconegut, Ordinari de Girona, compilat 1550.
copid 1979 264-15 Rit Ed.: Barcelona: Claudi Bornat, 1568. Desconegut, Ordinari o Manual per als curats de la diòcesi de Vic, escrit 1568 ad quem.
copid 1649 860 Cas. Ed.: València: Jorge Costilla, 1514-06-20. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1917 248(091) Vill | Núm. de registre R. 10521 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, 1527-04-20. Isabel de Villena, Vita Christi, escrit 1475 - 1490.
copid 2120 94673 Aur Ed.: València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1907 10773 | Antic Res. 309 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, 1518. Thomas de Kempis… Imitació de Jesucrist (tr. Miquel Peres), traduït 1482 a quo.
copid 3058 34(467.1)(094)Lib Ed.: Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1592. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 3167 R. 10969 | R 10963 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2015-07-03