XTF: Search Results added

Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Institution BITECA insid 1037
Name Convent dels franciscans
Associated places Ciutat de Mallorca
Associated persons bioid 2202 Joan Guàrdia (Fra), OFM
Former owner of manid 1977 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 397. Mateu Obrador i Bennàssar, 1870 ca. - 1909 ad quem. Ramon Llull, Llibre de santa Maria, escrit 1290.
manid 2163 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1001. 1623-01-16. Ramon Llull, Llibre d'intenció, escrit 1276 - 1283.
manid 1720 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1002. 1391 - 1410. Ramon Llull, Llibre de santa Maria, escrit 1290.
manid 1682 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1042. 1481 - 1500. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?].
manid 2130 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1047. Ciutat de Mallorca: Egidi, Bisbe de Mallorca, 1646-02-21. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 1722 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1071. 1301 - 1350. Ramon Llull, Llibre del gentil i dels tres savis, escrit 1273 - 1275 [?].
manid 2286 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1076. Joan Lliteres, 1632-01-01. Desconegut, Llibre de Benedicta tu in mulieribus, escrit 1331.
manid 2115 MS: Halle: Universitätsbibliothek, YC 8o 9. 1576 [?] - 1625 [?]. Ramon Llull, Llibre d'intenció, escrit 1276 - 1283.
manid 1659 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 478. 1301 - 1350. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
copid 1205 Ed.: Ciutat de Mallorca: Pública, Sig. Bib. Inc. 469 (1495 ca.). Ludolf de Saxònia, Terç del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
Record Status Created 1991-01-14
Updated 1992-09-26