Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10379
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Ubi ego sum, illic et minister meus erit”
Sermo sancti Thome de Cantorbere
Sermó sobre sant Tomàs de Canterbury
Date / Place pronunciat Saragossa 1412 [?] - 1418 [?]
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Sermó
References (most recent first) Ferrer et al. (1975), Sermons 6:219-27
Subject ORATÒRIA RELIGIOSA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9422
City, library, collection & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 277 (BITECA manid 2379)
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)
Location in witness ff. 257-[?]
Title(s) Vicent Ferrer, Sermó sobre “Ubi ego sum, illic et minister meus erit”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 257v] sermo sancti thome de cantorbere
tema: ubi ego sum illich et minister meus erit joannis cao xiio originaliter et in evangelio hodierno scribitur verbum istud
acc.: axi com la present solemnitat es de mosen sent thomas de cantorbera axi sera tot lo nostre sermo … de aquest de huy yo he a preycar de present que tanta fo la sua perfeccio de santa vida que nosaltres ne porem pendre molta bona instruccio set primo ave maria etc
text: aquesta paraula preposada es de nostre senyor jesuchrist una gran promissio celestial que fa a quiscu dient axi hon so alli sera lo meu servidor e ministre … no diu propter fidem fe es una virtut teologal singular e justicia es virtut general etc
Record Status Created 2007-04-27
Updated 2012-11-09