Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10374
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Dives est in omnes qui invocant illum”
Sermo sancti Andreae
Date / Place pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Sermó
References (most recent first) Ferrer et al. (1975), Sermons 6:177-89
Subject ORATÒRIA RELIGIOSA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9389
City, library, collection & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 277 (BITECA manid 2379)
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)
Location in witness ff. 100v-[?]
Title(s) Vicent Ferrer, Sermó sobre “Dives est in omnes qui invocant illum”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 100v] sermo sancti andree
tema: dives est in omnes qui invocant illum (habetur verbum istud originaliter ad rom. cao xo et recitative in epistola hodierna)
acc.: la solemnitat e festa de aquest dia present ja sabets que es de aquell glorios apostol mosen sant andreu e semblantment sera lo sermo … en la sua sanctissima vida porem collir e triar bones doctrines a correccio de pecats e mellorament de nostra vida set primo ave maria etc
text: dives etc. lenteniment de aquesta paraula preposada es aytal que sent andreu es rich enves totes les persones que lhan en devocio … bona gent prengam aquesta paciencia gloriosa que en tots nostres affays tribulacions e injuries siam paciens no vengar-se de sos enemichs quia in paciencia vestra possidebitis animas vestras luc. 21o cao placie a nostre senyor deus etc
Record Status Created 2007-04-27
Updated 2012-11-09