Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10373
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Ipse sciebat quid esset facturus”
Sermo in vigilia sancti Andrea
Sermo de praedestinatione
Date / Place pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Sermó
References (most recent first) Ferrer et al. (1975), Sermons 6:169-76
Subject ORATÒRIA RELIGIOSA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9388
City, library, collection & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 277 (BITECA manid 2379)
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)
Location in witness ff. 95v-[?]
Title(s) Vicent Ferrer, Sermó sobre “Ipse sciebat quid esset facturus”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 95v] in vigilia sancti andree de predestinacione
tema: ipse sciebat quid esset facturus johannis cao vio originaliter et in evangelio currentis dominice recitative scribitur verbum istud
acc.: aquest tema preposat me dona motiu de preycar a vosaltres de una materia soptil en teologie la qual tot hom desige saber ço es de predestinacio e de presciencia … e jatsesia sie materia molt speculativa per ço pens si plau a deu que be la entendreu e haurem moltes bones doctrines etc ave maria etc
text: ipse sciebat etc. segons la ystoria literal del sant evangeli de la qual vos preyqui hir aquest tema ja sabets que vol dir ço es quan jesuchrist enterroga a sent philip diu que nou demanava per pendre consell de aquell car ja sabie que devie fer e proveir … llavors se pensen que haurien mester brou de gallines e los qui son vius dema seran morts etc explicit sermo
Record Status Created 2007-04-27
Updated 2012-11-09