Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10372
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Colligite que superaverunt fragmenta”
Sermo in feria iv. Sermo dominicae
Date / Place pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Sermó
References (most recent first) Ferrer et al. (1975), Sermons 6:159-68
Subject ORATÒRIA RELIGIOSA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9387
City, library, collection & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 277 (BITECA manid 2379)
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)
Location in witness ff. 89v-[?]
Title(s) Vicent Ferrer, Sermó sobre “Colligite que superaverunt fragmenta”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 89v] feria iiiia sermo dominice
tema: colligite que superaverunt fragmenta jo. cao vio etc
acc.: segons sabets domingo propassat tot lo offici de la missa fou de madona sancta caterina … moltes bones speculacions toque a il·luminacio de nostres enteniments e moltes bones doctrines morals a millorament de nostra vida set primo ave maria
text: colligite que superaverunt fragmenta evangelio et capitulo sicut ante. en aquest sermo he pensat que tenga la manera que tenen pobres servidors en casa de algun senyor on servexen que quan lo senyor ha mengat e finit lo dinar venen los pobres servidors e prenen los cantells de les taules cerquen que puxen mengar … hic est prophecia e axi devem loar e beneir deus al levar de taula e veus lo sermo complit deo gracias
Record Status Created 2007-04-27
Updated 2012-11-09