Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10370
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Faciet judiciam et justiciam in terra”
Sermo in feria ii
Sermo de deffunctis
Date / Place pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Sermó
References (most recent first) Ferrer et al. (1975), Sermons 6:141-8
Subject ORATÒRIA RELIGIOSA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9385
City, library, collection & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 277 (BITECA manid 2379)
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)
Location in witness ff. 79v-[?]
Title(s) Vicent Ferrer, Sermó sobre “Faciet judiciam et justiciam in terra”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 79v] feria iia de deffunctis
tema: faciet judiciam et justiciam in terra (verbum istud originaliter in libro jere. prophe. cao xxiiio et recitative in epistola currentis dominice)
acc.: segons la missa dita per les animes de purgatori semblanment sera lo sermo de les condicions de les animes que passen de aquest mon … e per ço que sie acceptable a nostre senyor deus e meritable a nosaltres e profitable a les animes de purgatori ab gran reverencia saludarem la mare de deu dient-li ave maria
text: entre totes les coses que mouen lo cor de la creatura humana en aquest mon per a corregir peccats es lo pensament del juhi de deu e tant com es pus verdader en pensar-hi tant aytal creatura se llunya mes de peccats e viu ab temor de deu … he senyor yo veyg en aquest mon que hun scuder si serveix a hun cavaller gran temps e per hun deffalliment entre en la preso etc veus per quinya manera la terra e purgatori es elegit a nosaltres a purgar nostres peccats
Record Status Created 2007-04-27
Updated 2007-05-04