Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10366
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Petite et dabitur vobis. Quaerite et invenientis. Pulsate, et aperietur vobis”
Sermo in feria ii
Date / Place pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Sermó
References (most recent first) Editat a: Ferrer et al. (1975), Sermons 6:107-13
Subject ORATÒRIA RELIGIOSA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9370
City, library, collection & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 276 (BITECA manid 1569)
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)
Location in witness ff. 233-237 ff. ccxxxj-ccxxxv
Title(s) Vicent Ferrer, Sermó sobre “Petite et dabitur vobis. Quaerite et invenientis. Pulsate, et aperietur vobis”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 233] fferia ija
tema: Petite et dabitur vobis querite et jnvenietis pulsate et aperietur uobis lu. xjo cao etc
acc.: Aquests tres dies huy dema e depus dema son dits letanjes en grech que volen tant dir com rogacions o pregaries en lati … mas per ques fa aço de aço sera lo present sermo set primo aue maria
text: Petite etc. sicut dixi. Soptilment aplicant la paraula del tema son de [f. 233v] mostrades tres coses o tres rahons per que en aquests tres dies se fan aquestes professons e canten les letanjes e son aquestes … [ 237] … E per ço per amor de deu guardau vos daci auant de peguejar e no sostingau per res peccats manifests si voleu que no sentau guerres etc
Record Status Created 2007-04-27
Updated 2012-03-26