XTF: Search Results added

Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Institution BITECA insid 1035
Name Arxiu del Palau Requesens
Arxiu del Palau Recasens
Associated places Barcelona
Former owner of manid 1910 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2008. València: per a Antoni Tallander, 1438-03-08. Johannes Gallensis, Suma de col·lacions o de justaments (tr. Desconegut), traduït 1290 - 1310.
manid 1396 MS: Barcelona: Col·legi de sant Ignasi. 1491 - 1500. Francí de Castellví, Baró Baronia de Benimuslem… Trobant-se Mars ab Venus en un temple, escrit 1450 - 1500.
manid 1239 MS: Sant Cugat del Vallès: Arxiu Nacional de Catalunya (Fons Patrimonials i Familiars. Arxiu del Palau-Requesens), ANC1-960-T-1038. 1401 - 1425. Desconegut, Bíblia: Nou Testament (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1400 [?].
manid 1270 MS: Sant Cugat del Vallès: Arxiu Nacional de Catalunya (Fons Patrimonials i Familiars. Arxiu del Palau-Requesens), ANC1-960-T-1218. 1401 - 1500. Desconegut, Taula de la fe catòlica.
manid 1388 MS: Sant Cugat del Vallès: Arxiu Nacional de Catalunya (Fons Patrimonials i Familiars. Arxiu del Palau-Requesens), ANC1-960-T-1220. 1401 - 1410. Antoni Canals, Tractat de confessió, escrit 1413-11-11 a quo.
Record Status Created 1991-01-11
Updated 2022-09-16