Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10356
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Qui perseveraverit usque in finem, hic salvus erit”
Sermo in feria v
Date / Place pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Sermó
References (most recent first) Ferrer et al. (1975), Sermons 6:61-3
Subject ORATÒRIA RELIGIOSA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9360
City, library, collection & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 276 (BITECA manid 1569)
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)
Location in witness ff. 213v-215 ff. ccxiv-ccxiij
Title(s) Vicent Ferrer, Sermó sobre “Qui perseveraverit usque in finem, hic salvus erit”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 213v] fferia va
tema: Qui perseueraverit usque in finem hic saluus erit Mt. .x. cao etc
acc.: de present vos vull preycar de perseuerancia final com la persona deu perseuerar en obres bones e no solament en xla mas encara en carnal set primo aue maria etc
text: Qui perseveraverit etc sicut dixi. Aquell gran e sant doctor sent gregori diffinjnt que vol dir bona ujda dix axi … [ 215] … Tercio la persona deu perseuerar en orar deu reuerentment ideo dicit sanctus Mattheus si perseuerauerit pulsans Mt xjo. capitul
Record Status Created 2007-04-27
Updated 2007-05-04