Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 10354
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10866
Casa dels Jurats. Capítols fets sobre els drets de l'aigua dels dimarts
Language català
Date promulgat 1460-03-24
City, library, collection, & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 30
Copied Mallorca (illa / illes) [?]: 1451 - 1550 (catàleg)
Location in witness f. 9v
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 9v] Aygua del dimarts: comensa lo dia de nostra dona de marts
rubr.: Capitols fets per laygua del dimare la qual comensa lo jorn de nostra dona de març
acc.: N2ouerint vniuersi Quod Die Lune vicesima quarta mensis Marcij anno anatiuitate dominj Miillesimo Quadringentesimo Sexagesimo etc.
pream.: C2om en totes les ajudes jmposicions victigals e altres drets pertanyents a la consignacio dela vniuersitat dela Ciutat e Regne de Mallorques … fan los capitols dauall scrits ab los quals ordonen e manen lo dit dret dela aygua del dimarç esser venut quiscun any
dispositio: E2 primerament ordonen que lo dit dret dela aygua del dimarç se haia vendre … per la dita necessitat dela Ciutat Tres lliures de moneda de Mallorques al dit comprador
Condition incomplet?
Record Status Created 2008-08-22
Updated 2012-01-28