Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10344
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Pax vobis, pax vobis, pax vobis”
Sermo in feria vi
Date / Place pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Sermó
References (most recent first) Ferrer et al. (1975), Sermons 6:19-21
Subject ORATÒRIA RELIGIOSA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9348
City, library, collection & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 276 (BITECA manid 1569)
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)
Location in witness ff. 196v-198 ff. clxxxxiiijv-clxxxxvj
Title(s) Vicent Ferrer, Sermó sobre “Pax vobis, pax vobis, pax vobis”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 196v] fferia vja
tema: Pax uobis pax uobis pax uobis colligitur jo. .xxo. cao etc
text: huy vos preycare dela pau que deuem hauer en aquest mon si volem hauer la pau de ihesuchrist Ara lo sant propheta zacaries prophetitzant del aduenjment de ihesuchrist dix axi … [ 198] … e aixi com vna Ciutat ha pau ab lo rey quan fa sa voluntat axi haureu vosaltres pau ab deu si lj seruau iiije. coses la primera lealtat de cor la .2a. no jurar lo seu nom la iija honrar lo sant dichmenge la iiija obeir als manaments dela sua sposa la esglesja
Record Status Created 2007-04-27
Updated 2007-05-04