Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10340
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Bonum erat ei, si natus non fuisset homo ille”
Sermo in feria iii
Date / Place pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Sermó
References (most recent first) Ferrer et al. (1975), Sermons 5:245-53
Subject ORATÒRIA RELIGIOSA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9338
City, library, collection & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 276 (BITECA manid 1569)
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)
Location in witness ff. 185v-190v ff. clxxxiijv-clxxxviijv
Title(s) Vicent Ferrer, Sermó sobre “Bonum erat ei, si natus non fuisset homo ille”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 185v] feria iija
tema: Bonum erat ei si natus non fuisset homi ille Originaliter Marci cao xiiijo et recitatiue jn passionj dominj hodierna scribitur uerbum jstud
acc.: Ara hauem a mudar la manera del preycar que hauem tenguda en la xla. ço es del euangeli que preycar dela passio pertany aldiuendres sant mas ara preycarem del tema preposat set primo aue maria etc.
text: bonum erat etc. ljbro et cao sicut dixi. Per donar declaracio a aquesta paraula preposada e venjr a la materia que vull preycar sapiats que segons que son diuerses maneres de peccadors … [ 190v] … E aquells que jndignament lo reben per peccat de desconexença son judes quj enim manducat Pa ad Corint. xjo. cao e veus aci nostre sermo complit deo gracias
Record Status Created 2007-04-27
Updated 2007-05-04