Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1033
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number 151 | Antic 21-4-1 | Antic 2-4-2 | Antic X-10-16 | Antic IX G. 627
Title of volume Jardinet | de | Orats | ms. 151 | B. U. B. ( [?])
Copied Narcís Gual, 1486

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 291 (= III + 284 + IV) (foliació antiga)
Collation 120 220+1+1 314 416 520 612 720-1 86 98 106 1116 1214 1320 142+4 1516 1616 1714 187+8 195+4+t 2010 218 225+7
Page Layout 2 columnes (poemes castellans)
26 línies (f. 72)
19 línies (f. 272)
Size pàgina 202 × 142 mm (Avenoza)
caixa 155 × 100 mm
caixa 148 × 95 mm (f. 272 (caixa a punta seca))
caixa 158 × 90 mm (f. 72 (pautat tabeliònic))
Hand cursiva més d'una mà
Watermark ocell àliga coronada amb les ales obertes (f. 22)
columna (ff. 28-31)
castell amb un ocell coronat (f. 21) (semblant a Valls Wat. 1806;)
tisores obertes amb un signe (ff. 113-4) (Briquet 3700, La Haye-du-Puits: 1469;)
corona [?] (f. 260) (Briquet 4730, Reggio Emilia: 1437, Mantova: 1439;)
òval amb una aspa (ff. 97-8) (semblant a Briquet 4305, Brunswick: 1595;)
columna sense remat (ff. 46-51)
columna amb capitell (ff. 8-11)
mà amb els dits separats (ff. 138-41)
columna sense remat (f. 52)
columna senzilla (f. 46)
Pictorial elements Caplletres: algunes caplletres en altra tinta
Rúbriques en vermell
Il·lustracions alguns dibuixos a ploma il·lustren uns lemes castellans
Other features Justificació: volum amb gran diversitat de caixes, a punta seca i tabeliòniques
Ús de la primera línia de la pauta: escrita, trepitjada de vegades (als folis amb caixa a punta seca)
Perforacions: s'aprecien dues perforacions rodones (possiblement fetes amb compàs) al marge dret
Reclams: verticals al marge inferior dret, molt a prop del plec
Condition les guardes són en blanc; s'han perdut els ff. 122, 125, 141-143, 150, 162-163 i 200); el volum fou restaurat recentment
Binding moderna, marges tallats pel relligador
Previous owners (oldest first) Barcelona: Convent de sant Josep del Carme Descalç (Pare Villanueva)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2444 MS: Barcelona: Arxiu Històric, Ms. B-78. 1479 a quo. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
References (most recent first) Facsímil: Biblioteca virtual Miguel de Cervantes (2009-14)
Tractat a: Ex-libris Universitatis. El patrimonio de las bibliotecas universitarias españolas (exposició Santiago de Compostela, 28 septiembre-31 octubre 2000) (2000) 188 , n. 26
Facsímil: Fotografies d'uns textos perduts del Jardinet d'Orats (1991)
Tractat a: Bulbena i Tosell (1897), Libre intitulat jardinet de orats. Fragments inèdits trets de un Ms. del XVèn al XVIèn segle, existent en la Biblioteca de la Universitat de Barcelona
Descrit per: Rovira Cerdà (2007), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2002), Inspecció personal
Descrit per: Duran et al. (2000), Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), 2.1. Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal i Biblioteca de la Universitat 132-40
Tractat a: Beltran i Pepió (1995), “Tipología y génesis de los cancioneros. Las grandes compilaciones y los sistemas de clasificación”, Cultura Neolatina
Descrit per: Torró (1992), “El Ms. 151 de la Biblioteca Universitària de Barcelona (Jardinet d'Orats). Descripció i estudi codicològic”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval
Descrit per: Ganges Garriga (1992), “Poetes bilingües (català - castellà) del segle XV”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 75
Catalogat a: Avenoza (1991), “Repertori dels manuscrits en llengües romàniques conservats a biblioteques barcelonines”, 479-501
Catalogat a: Torra et al. (1990), Ciència i cultura a Barcelona. El llegat de la Biblioteca Universitària , n. 42
Tractat a: Burgaya (1987), “Retrobament d'uns textos perduts del Jardinet d'Orats”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 14 = Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit, 6
Tractat a: Roís de Corella et al. (1984), Obres de Joan Roiç de Corella II:12-15
Catalogat a: Dutton (1982), Catálogo-Indice de la poesía cancioneril del siglo XV , n. BU1
Catalogat a: Miquel Rosell (1958-69), Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona 1:191-7
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 195-203 , n. X1
Tractat a: Sanvisenti (1902), I primi influssi di Dante, del Petrarca e del Boccaccio sulla Letteratura Spagnuola
Vist per: Villanueva (1803-52), Viage literario a las iglesias de España 18:224
Note Al manuscrit es copien obres en prosa i en vers.

Té notes marginals.

Es van perdre alguns folis, però s'ha trobat una reproducció fotogràfica a la Biblioteca de Catalunya.

Al f. 66 es veu un cosit antic, fet amb cordill, amb puntades molt gruixudes
Subject Manuscrit datat
Internet http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/jardinet-de-orats-manuscrit--0/html/

Internal Description
Number of texts in volume: 81
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 809
Location in volume ff. 1-284
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1575
Col·lectiu. Jardinet d'orats
Language català
Date compilat 1486
Title(s) in witness Llibre intitulat “Jardinet de Orats” compost per diverses proses y rims en moltes llengues […] lo comte Oliva, Moreno y Scrivà, valencià, guarda, lletra ss. XVII-XVIII
Incipits & explicits in MS text: [ 1] La vida de sancta Anna, feta per lo magnific mossen Roiç de Corella … [ 280v] … nobis peccata nostra Amen
tit.: [ 281] Rubrica de Totes les obres contengudes en lo present libre scrites de ma de mi Narcis gual notari del qual son scrites lany dela natiuitat de nostre Senyor 1.4.8.6.
Note Conté obres en diverses llengues, dels autors següents: Joan Roiç de Corella, Bernat Fenollar, Vidal, Vilà-Spinosa, Miquel Stela, Pere Torroella, Pere Joan Ferrer, Ovidi, Francesc Alegre, Guillem Oliver, el comte Oliva i Scrivà
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1316
Location in volume ff. 1-11
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1891
Joan Roís de Corella, Cavaller. Vida de la gloriosa santa Anna
Language català
Date escrit 1461 a quo - 1469 ad quem
Title(s) in witness La vida de sancta Anna
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] La vida de sancta Anna fet per lo Magnifich mossen Joan roiz de corella caualler de Valencia e studiant en sacra teolagia dirigida a la Magnifica Senyor montpalaua de castellui
prol.: Molt magnifica virtuosa honestissima: deuocio en aquesta excellent Senyora
text: … [ 11] … De la ciutat de Batlem fou natural: de ma vida
References (most recent first) Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 367-85
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 753
Location in volume ff. 12-24 (fol. mod.)
f. 14-26 (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1532
Bernat Fenollar, Prevere. Qui, Déu, vos contempla de la creu en l'arbre
Language català
Date escrit 1493-01-11 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 12] dela passio de ihesu christ
rubr.: Cobles fetes / per mossen fenollar e per mossen Joan Scriua caualler contemplant en iesus crucifficat
rubr.: Mossen fenollar
text: Qui deu vos contempla / dela creu en larbre … [ 24] … Sino lo fruyt / de vos bon Jesus
Poetic Stanza 25 x 10
Note Les paraules “dela passio de ihesuchrist” són sobre el títol i escrites amb una lletra més menuda
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 7721
Location in volume ff. 12-24
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5272
Joan Escrivà. Recort deu tenir com, d'alta cadira
Language català
Date escrit 1493-01-11 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 12] Mossen Johan scriua
text: Recort deu tenir / com dalta cadira … [ 24] … Quens porta del cel / lo goig dels saluats
Poetic Stanza 25 x 10
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 1867
Location in volume f. 25 (fol. mod.)
f. 27 (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2347
Miquel Estela, Comanador. Sant Dèu immens e pare prescient
Language català
Date escrit 1475 - 1486 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 25] Obre fete per lo Magnifich comenador Stela de Barchelona
rubr.: Jesu christ stant nuu agenollat sobre la creu tenint deuant stesos per terra los turments dela passio diu aquestes paraules
text: Sant deu Jnmens / e pare prescient … Ala menor / prenent greu sepultura
Poetic Stanza 2 x 8
Note la segona cobla va precedida de la rúbrica “Respon deu lo pare”
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 1868
Location in volume ff. 25v-30v (fol. mod.)
ff. 27v-32v (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2348
Miquel Estela, Comanador. Causa causant obrer incomprensible
Language català
Date escrit 1475 - 1486 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 25v] Oracio feta en nom del comenador stela adeu lo pare narrant tots los turments que Jesu christ te deuant
text: Causa causant / obrer Jncomprencible … [ 30v] … Donchs fem puiar / pus tinch gran sperança
Poetic Stanza 4 x 8, 14 x 10, 1 x 9, 3 x 10
Note la major part de les cobles van precedides d'una rúbrica
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 1869
Location in volume ff. 32-34v (fol. mod.)
ff. 34-36v (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2349
Miquel Estela, Comanador. Foch divinal cremant del mes alt polo
Language català
Date escrit 1475 - 1486 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 32] Obre feta per Miquel stela de Barcelona jntitulada Comedia dela segrada pacio de jhesu christ
text: Ffoch diuinal / cremant del mes alt polo … [ 34v] … Nous oblideu / del quj per vos cantaua | ffinis
Poetic Stanza 14 x 8, 2 x 4
References (most recent first) Martínez Romero (1990), “L'obra del comanador Miquel Estela”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 20 = Miscel·lània Joan Bastardas, 3 82-5
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Endresse ala mare de deu”
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 3611
Location in volume f. 35r-v (fol. mod.)
f. 150r-v (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3834
Romeu Llull. Si us he mal dit en pensar ni per obre
Language català
Date escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 35] Cobles de Romeu lull scusant se de hun mal dit quere jnculpat contra vna dama
text: Sius he mal dit // en pensar nj per obre … [ 35v] … de tants anuigs // fareu gran delit senta | ffinis
Poetic Stanza 4 x 8, 1 x 7, 1 x 4
Note foli descompaginat. La darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 3612
Location in volume f. 36 (fol. mod.)
f. 124 (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3821
Romeu Llull. Comte senyor, puys virtut és la rama
Language català
Date escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 36] Resposta de Romeu lull atres cobles del Senyor compte de Oliua quj mes loaria e millor la Senyora na ffrancina rossa metent per joya vn diamant e responent perlos matexos rims
text: Comte Senyor // puys virtut es la rama … quapres la mort // als cels triunphareu | per viur[onest] // felicitat haureu | donchs [supli]quem [anostre senyor deu]
Condition incomplet
Poetic Stanza 3 x 10, 1 x 4
Associated Texts segueix a aquest poema, al revers, un altre en castellà de texid 4050 Romeu Llull, D'Oliva, vós; conde señor muy discreto, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
Note els darrers versos han estat parcialment guillotinats; la part de text perduda l'hem delimitada entre claudàtors
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 3613
Location in volume ff. 37-41 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3828
Romeu Llull. Misteri gran, o concebiment noble
Language català
Date escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 37] Obre fete per Romeu lull responsiua com nostre dona en los vint trihunphos trihunpha
rubr.: Dela sua concepcio
text: Misterj gran // o concebiment noble … [ 41] … Aquest present // sens ser vos jmportu | Ffinis
Poetic Stanza 2 x 10, 9, 18 x 10
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 3614
Location in volume ff. 41v-42 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3830
Romeu Llull. Per satisfer al que tant me obliga
Language català
Date escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 41] Obra de strams feta per Romeu lull en laors dela gloriossicima mare de deu
text: Per satisfer // al que tant me obliga … [ 42] … que paradis // per vos y possehesca
Poetic Stanza 6 x 8, 2 x 4
Note les cobles penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endressa”
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 1870
Location in volume ff. 43-61v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2350
Bernat Fenollar, Prevere. Per be que lo mon en tals fets huy sia
Joan Vidal. Per be que lo mon en tals fets huy sia
Joan Verdanxa. Per be que lo mon en tals fets huy sia
Pere Vilaspinosa. Per be que lo mon en tals fets huy sia
Miquel Estela, Comanador. Per be que lo mon en tals fets huy sia
Language català
Date escrit 1472 ca. - 1486 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 43] Questio moguda per mossen ffenollar preuere amossen Joan Vidal preuere an verdanxa e an vilaspinosa notaris / La qual questio es disputada per tots / e de aquella sentenciat per Miquel stela
rubr.: Veure
text: Per be que lo mon / en tals fets huy sia … [ 61v] … De ben seruir / mal grat es la resposta | ffj
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 7722
Location in volume ff. 43-59 (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5390
Bernat Fenollar, Prevere. Per be que lo mon en tals fets huy sia
. Per be que lo mon en tals fets huy sia
. Per be que lo mon en tals fets huy sia
. Per be que lo mon en tals fets huy sia
Language català
Date escrit 1472 ca. - 1486 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 43] Questio moguda per mossen ffenollar preuere amossen Joan Vidal preuere an verdanxa e an vilaspinosa notaris / La qual questio es disputada per tots / e de aquella sentenciat per Miquel stela
rubr.: Veure
text: Per be que lo mon / en tals fets huy sia … [ 59] … Que goig es meu / cascu naia sesguarda
Poetic Stanza 6 x 10, 1 x 5, 1 x 10, 1 x 5, 1 x 10, 3 x 8, 34 x 2, 1 x 1, 1 x 8
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 7723
Location in volume ff. 43-50
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5391
Joan Vidal. Les vostres virtuts á mi seran guia
Language català
Date escrit 1472 ca. - 1486 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 43] Grat
text: Les vostres virtuts / amj seran guia … [ 50] … Tenint en oblit / lo que renouella
Poetic Stanza 2 x 10, 1 x 9, 3 x 10, 1 x 5, 1 x 10
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 7724
Location in volume ff. 43v-61v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5274
Joan Verdanxa. Encen lo voler qui ans no volia
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 43v] Entaniment
text: Ensen lo voler / quj ans no volia … [ 61v] … Per lo recort del sdeuenidor
Poetic Stanza 6 x 10, 1 x 5, 1 x 10, 52 x 2, 2 x 9, 1 x 10
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 7725
Location in volume ff. 43v-50v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5273
Pere Vilaspinosa. Sens lenya lo foch cremar no poria
Language català
Date escrit 1472 ca. - 1486 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 43v] Voluntat
text: Sens lenya lo foch / cremar no poria … [ 50v] … Quin poder te / quant ell sa frenella
Poetic Stanza 6 x 10, 1 x 5, 1 x 10
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 7726
Location in volume ff. 50v-51v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4707
Bernat Fenollar, Prevere. Per mils sentir dels fets la fi
Language català
Date escrit 1472 ca. - 1486 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 50v] Presentacio del proces al jutge Miquel Stella
text: Per mils sentir / dels fets la ffi | Sol deu es Just quj fal juhi … [ 51v] … Ab molt desig / per saciar la fam | Sera dols past / la vostre eloquencia
Poetic Stanza 19 x 2, 1 x 1, 1 x 8
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 7727
Location in volume ff. 51v-61v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4705
Miquel Estela, Comanador. Orfeu novell criat en la gran Creta
Language català
Date escrit 1479 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 51v] Sentencia dada per Miquel stela
text: O2rffeu nouell / criat en la gran creta … [ 61v] … De ben seruir / mal grat es la resposta | ffj
Poetic Stanza 13 x 8, 1 x 7, 4 x 8, 1 x 7, 3 x 8, 1 x 7, 1 x 4
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 3615
Location in volume ff. 62-63v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1954
Pere de Torroella. Resposta a frare Rocabertí
Language català
Date escrit 1462 a quo - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 62] Resposta feta per mossen Torroella al Comenador Rochaberti Castella de Emposta
text: Apres que per mija dels forans sentiments e per opinades … [ 63v] … lo remey es oblidança
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 7728
Location in volume f. 63v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4552
Pere de Torroella. Pus no consent esperança
Language català
Date escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 63v] Pus nom consent sperança | ffi de mos mals sperar | Daço que nos pot cobrar | lo remey es oblidança
Poetic Stanza 1 x 4
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 1299
Location in volume ff. 64-78 (fol. mod.)
ff. 64-79 (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1879
Joan Roís de Corella, Cavaller. Jardí d'amor
Language català
Date escrit 1471 - 1486
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 64] Lamentacions de Mirra e Narcisso e Tisbe per mossen corella Caualler e en sacra Theolagia professor
text: Desig de trobar en ma dolor semblant companyia … [ 78] … ab mejor dolor
References (most recent first) Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 3:306-8
Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 165-90
Note Salta del f. 76 al 78
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 1290
Location in volume ff. 78v-82v (fol. mod.)
ff. 79v-83v (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1873
Joan Roís de Corella, Cavaller. Lamentació de Biblis
Language català
Date escrit 1471 - 1486
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 78v] Istoria de biblis qui se anamora de Cano germa seu feta per lo Reuerend mestre Corella
text: Per que aparegue menor la erra de les dones … [ 82v] … sino solament aço que attenyer poden
References (most recent first) Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 3:308
Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 193-200
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 1311
Location in volume ff. 84-87v (fol. mod.)
ff. 85-87v (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1888
Joan Roís de Corella, Cavaller. Tragèdia de Caldesa
Language català
Date escrit 1458 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 84] Tragedia de Caldesa feta per mossen Corella
text: En ten alt grau lo estrem de ma dolor atteny … [ 87v] … Los vostres peus levant ab semblant aygue
References (most recent first) Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 3:290-8
Roís de Corella et al. (1921), Parlament de casa Mercader i Tragèdia de Caldesa
Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 123-9
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 7729
Location in volume ff. 86v-87v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4521
Joan Roís de Corella, Cavaller. Mouras corrent la tremuntana ferma
Language català
Date escrit 1497 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 86v] Mouras corrent / la tremuntana ferma … [ 87v] … Los vostres peus / leuant ab semblant aygue
Poetic Stanza 3 x 14
Specific witness ID no. 25 BITECA cnum 3616
Location in volume ff. 88-89 (fol. mod.)
ff. 89-90 (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3833
Romeu Llull. Si·n temps passat hagués hagut conèxer
Language català
Date escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 88] Obre de Romeu lull contrita fogint a foll e desonest amor
text: Sin temps passat // hagues hagut conexer … [ 89] … Hon vem molt clar // fa los mes mal finir | ffinis
Poetic Stanza 5 x 10, 1 x 5
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 26 BITECA cnum 3617
Location in volume ff. 89-90 (fol. mod.)
ff. 90-91 (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3822
Romeu Llull. De bocadens postrat estich en terra
Language català
Date escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 89] Obre contrita enstrams feta per Romeu lull
text: De bocadens // postrat estich en terra … [ 90] … de quant fare // quen res te vingue contra | ffinis
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 27 BITECA cnum 3618
Location in volume ff. 90-91 (fol. mod.)
ff. 91-no numerat (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3825
Romeu Llull. Yo fuig d'Amor per viure·n libertat
Language català
Date escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 90] Romeu lull clamant se com no pot fugir als lassos de amor
text: Yo fuig damor // per viuren libertat … [ 91] … donchs vos suplich // feu me bon tractament
Poetic Stanza 4 x 10, 1 x 5
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 28 BITECA cnum 3619
Location in volume f. 91r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3829
Romeu Llull. Mon sentiment ha perdut del tot l'esme
Language català
Date escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 91] Strams sobre lo desconaxent amor
text: Mon sentiment // ha perdut del tot lesme … [ 91v] … se volch priuar // desso que mes amaue | ffinis
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 29 BITECA cnum 783
Location in volume ff. 92-98 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1556
Pere Joan Ferrer, Cavaller. Pensament
Language català
Date escrit 1475 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 92] Pensament fet per mossen Pere Joan ferrer Caualler
text: Vehent les coses qui volen tenir alguna força en deslibertar … [ 98] … ço que la virtut obligua
References (most recent first) Miquel i Planas (1908-16), Novelari català dels segles XIV a XVIII
Specific witness ID no. 30 BITECA cnum 3620
Location in volume ff. 98v-102 (fol. mod.)
ff. 98v-110 (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3826
Romeu Llull. L'alt trihunphant Cupido, déu de Amor
Language català
Date escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 98v] Obre feta per Romeu lull Jntitulada Lo consistorj de Amor
text: Lalt trihunphant // cupido deu de Amor … [ 102] … Fforagitat // per vos tancat en clau | ffinis
Poetic Stanza 20 x 10, 1 x 11
Note a la darrera cobla es repeteix, amb una lleu variació, el vers “Ab dolor gran // viureu en vostre banda”
Specific witness ID no. 31 BITECA cnum 3621
Location in volume ff. 102v-103 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3823
Romeu Llull. Fantesiant molt sovint en amor
Language català
Date escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
Title(s) in witness Cobles, f. 102v
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 102v] Cobles de Romeu lull de hun proceheix amor
text: Ffantesiant // molt souint en amor … [ 103] … Amar a vos // me mou sola bondat | ffinis
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 32 BITECA cnum 3622
Location in volume ff. 103v-104 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3827
Romeu Llull. Lexe'm estar, Amor, no·m dónes guerre
Language català
Date escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 103v] Cobles de Romeu lull requerint / o accitant certa dama en amar lo
text: Lexem estar // amor nom dones guerre … [ 104] … Lo coll me trench // prech la verge maria | ffinis
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 33 BITECA cnum 201
Location in volume ff. 105-116 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1146
Francesc Alegre, Cònsol a Palermo. Faula de les amors de Neptuno i Diana
Language català
Date escrit 1440 - 1460
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 105] Ffaula deles amors de Naptuno y dyana / ab la transformacio de aquella en Rocha per la ira de cupido / feta per Claudiano poeta / y transladada en Vulgar de cathalana lengua
text: CANSAT de sostenir los continuus treballs … [ 116] … hauia vists
Associated Persons Atribució autoria: Pseudo-Claudianus
References (most recent first) Pacheco (1970), Novel·letes sentimentals del segles XIV i XV 45-59
Miquel i Planas (1908-16), Novelari català dels segles XIV a XVIII
Specific witness ID no. 34 BITECA cnum 7730
Location in volume f. 113r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4591
Francesc Alegre, Cònsol a Palermo. Cayga del cel foch cremant ta persona
Language català
Date escrit 1440 - 1460
Incipits & explicits in MS text: [ 113] Cayga del cel / foch cremant ta persona … [ 113v] … Perque vene / ab preu ço quel grat compra
Poetic Stanza 3 x 8
Specific witness ID no. 35 BITECA cnum 41
Location in volume ff. 117-122v (fol. mod.)
ff. 117-123v (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1017
Francesc Alegre, Cònsol a Palermo. Sermó d'amor
Language català
Date escrit 1479 ad quem
Title(s) in witness Sermo de amor, f. 117
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 117] Sermo de amor scrit per manament del Rey Don Joan de Inmortal record per Ffrancesch alegre
tema: Communis omnium animancium est compunccionis: procreata sunt primo officiorum
text: Natura discreta Senyor molt excellent ab degut orde … [ 122v] … vostre nom
Associated Texts i al f. 123v texid 4051 Desconegut, Manda amor y su justicia, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
segueixen a aquest poema dues obres en castellà f. 123 texid 1267 Deztrill, El dolor de mi cuidado, escrit 1400 - 1450 [?]
Note el mot “sermo” apareix ratllat i una mà força posterior l'ha substituït per “platica”
Specific witness ID no. 36 BITECA cnum 1297
Location in volume ff. 129-138v (fol. mod.)
ff. 131-140v (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1878
Joan Roís de Corella, Cavaller. Història de Leànder i Hero
Language català
Date escrit 1486 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 129] Istoria de Leander hi de Hero feta per mestre corella
tema: En la nostra mar mediterrana en la prouincia de grecia … [ 138v] … epitafi sculpit scriura
Condition incomplet
References (most recent first) Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 3:310
Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 95-119
Note manquen folis al final
Specific witness ID no. 37 BITECA cnum 7731
Location in volume f. 133 (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4748
Joan Roís de Corella, Cavaller. Tan gran dolor lo meu cor trist esquinça
Language català
Date escrit 1486 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 133] TANT gran dolor / lo meu cor trist sesquinça … Tjren metant / atots los quj nous fugen
Poetic Stanza 8 vv.
Specific witness ID no. 38 BITECA cnum 7732
Location in volume f. 133 (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4749
Joan Roís de Corella, Cavaller. Del món no·m dolc, que ma vida vull perdre
Language català
Date escrit 1486 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 133] DELL mon nom dolc / que ma vida vul perdre … Pvga volant / star prop de leander
Poetic Stanza 1 x 3
Specific witness ID no. 39 BITECA cnum 7733
Location in volume f. 136 (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4750
Joan Roís de Corella, Cavaller. Lo foch que veig encès alt, en la torre
Language català
Date escrit 1486 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 136] Lo foch que veg enses / en la torra … Nous spanteu / basar ma boca freda
Poetic Stanza 8 vv.
Specific witness ID no. 40 BITECA cnum 7734
Location in volume f. 137 (fol. ant.)
f. 135 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4751
Joan Roís de Corella, Cavaller. Cuyta, cos mort, que l'amor que·t fa perdre
Language català
Date escrit 1486 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 137] CVyta cors mort / que la amor quet fa perdre … FEs ta present / ala mjserable Ero
Poetic Stanza 1 x 4
Specific witness ID no. 41 BITECA cnum 3623
Location in volume ff. 139v-140ra (fol. mod.)
ff. 144v-145ra (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3235
Joan Escrivà. Passant jo per l'ancontrada
Language català
Date escrit 1494 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 139v] Encontra de amor fet per mossen Joan scriua ab hunes cobles deles catherines
text: Pessant jo per lancontrada … [ 140ra] … Don resti no poch content
Poetic Stanza 11 x 2, 1 x 3, 7 x 2, 1 x 1, 2 x 2, 1 x 1, 1 x 2 [= 47 vv.]
Specific witness ID no. 42 BITECA cnum 7736
Location in volume ff. 140-141 (fol. mod.)
ff. 145-146 (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3234
Joan Escrivà. Les caterines
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 140] Les Caterjnes | semblen regines … [ 141] … ne troba[…]
Poetic Stanza 25 x 5, 1 x 4, 2 x 5, 2 x 4
Note els versos segon i tercer de l'antepenúltima cobla ocupen una única línia d'escriptura. La darrera cobla ha estat mutilada a causa de la cisalla, però aquesta llacuna s'ha pogut reconstruir a l'edició. Cada estrofa va precedida de la rúbrica “Cobla”
Specific witness ID no. 43 BITECA cnum 3624
Location in volume ff. 141v-143v (fol. mod.)
ff. 146v-148v (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5274
Joan Verdanxa. Encen lo voler qui ans no volia
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 141v] Apellacio de verdancha he primerament endresse lo seu dir amossen fenolar
text: Quj creu del tot son aduersarj | sia doctor ho bon notari … [ 143v] … dasso requjr y ma car [sic] publica | per lo recort del sdeuenjdor
Poetic Stanza 52 x 2, 1 x 9, 2 x 10
Associated Texts aquest testimoni ens ha transmès la darrera intervenció de Joan Verdanxa en el debat texid 2350 Bernat Fenollar, Prevere ~ Joan Vidal ~ Joan Verdanxa ~ Pere Vilaspinosa ~ Miquel Estela, Comanador… Per be que lo mon en tals fets huy sia, escrit 1472 ca. - 1486 ad quem
Note a la penúltima cobla s'ha copiat el vers “presta sens par generro que acompaya”, que no trobem a l'altre testimoni copiat en aquest manuscrit. El vers “E com pensau No purgareu” ocupa dues línies d'escriptura. Al marge esquerre, retallat per la cisalla es llegeix parcialment una anotació en llatí transcrita per Turró: “[h]ec appellatio […]ra in suo […]o ab los .iiij.[…]ments en carta […]”
Specific witness ID no. 44 BITECA cnum 7764
Location in volume f. 143v (fol. mod.)
f. 148v (fol. ant)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4705
Miquel Estela, Comanador. Orfeu novell criat en la gran Creta
Language català
Date escrit 1479 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 148v] Estela apostols
text: Adeu es cert lo qual prech mes confona … de ben seruir mal grat es la resposta
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Associated Texts aquest testimoni ens ha transmès la darrera intervenció de Miquel Estela en el debat texid 2350 Bernat Fenollar, Prevere ~ Joan Vidal ~ Joan Verdanxa ~ Pere Vilaspinosa ~ Miquel Estela, Comanador… Per be que lo mon en tals fets huy sia, escrit 1472 ca. - 1486 ad quem
Note darrers dotze versos de la composició. Els versos d'aquesta composició també han estat copiats al f. 61v (fol. ant.) d'aquest mateix manuscrit. Els quatre darrers versos van precedits de la rúbrica “Endresse”
Specific witness ID no. 45 BITECA cnum 3625
Location in volume ff. 143v-144 (fol. mod.)
ff. 148v-149 (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2177
Joan Roís de Corella, Cavaller. Sil ferro calt refreda la ma casta
Language català
Date escrit 1497 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 143v] Mossen Corella
text: Si ferre calt refreda la ma Casta … [ 144] … Sia vos vejs ab cara descuberta | ffinjs
Poetic Stanza 3 x 8, 1 x 4
Note en relació a l'edició de Miquel y Planas, la darrera cobla, de quatre versos, divergeix de manera absoluta en aquest testimoni. La darrera cobla va precedida de la rúbrica “Endresse”
Specific witness ID no. 46 BITECA cnum 3626
Location in volume f. 144v (fol. mod.)
f. 149v (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4057
Xerabia. Lletra d'amor a dona Brianda
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 144v] Letre de amor de mossen Xerabia Adona Brianda
text: Besant vos les mans discreta senyora yo blanch paper … quem te trauessat lo cor
Specific witness ID no. 47 BITECA cnum 1302
Location in volume ff. 145-155v (fol. mod.)
ff. 151-161v (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1881
Joan Escrivà. Judici de Paris
Language català
Date escrit 1471 ca.
Title(s) in witness Visio del judici de Paris, f. 145
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 145] Visio del judici de paris fet per mossen Joan Scriua ab la Allagoria de aquell feta per mossen Corella
text: Per la sperientia manifesta que tinch de vostra vertadera amistat … [ 155v] … paris procura
References (most recent first) Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 3:311-3
Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 285-306
Specific witness ID no. 48 BITECA cnum 8341
Location in volume f. 151 (fol. mod.)
f. 147 (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4522
Joan Roís de Corella, Cavaller. Preniu lo pom, mare del gran Cupido
Language català
Date escrit 1497 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 151] PRENEV Lo pom / mare del gran cupido … com venceu vos apallas he a Juno
Poetic Stanza 1 x 6
Specific witness ID no. 49 BITECA cnum 3627
Location in volume f. 156r-v (fol. mod.)
f. 164r-v (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4058
Joan Moreno. Lo bé que·us vull e mai repose
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS ? TEXTI: [ 156] Lo be queus vull he may repose | en vos pensant la njt he lo dia … [ 156v] … per bona amor tant car comprat | ay pena quanta
text II: Puix en tal temps // la serena be canta … Morre content // de ma vida esser tanta | ffinjs plus est quam dimi \di/ um hich ergo finem dabo
Poetic Stanza 12 x 4, 1 x 8
Specific witness ID no. 50 BITECA cnum 3628
Location in volume f. 156v (fol. mod.)
f. 154v (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2845
Joan Roís de Corella, Cavaller. Si [e]n lo mal temps la serena be canta
Language català
Date escrit 1497 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 156v] Puix en tal temps // la serena be canta … Morre content // de ma vida esser tanta | ffinjs plus est quam dimi \di/ us hich ergo finem dabo
Poetic Stanza 1 x 8
Associated Texts aquest testimoni s'insereix en una composició de texid 4058 Joan Moreno, Lo bé que·us vull e mai repose, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Specific witness ID no. 51 BITECA cnum 3629
Location in volume ff. 156v-157v (fol. mod.)
ff. 164v-165v (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3832
Romeu Llull. Si·n nagun temps d'amor me só clamat
Language català
Date escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 156v] Obra feta per Romeu lull trobant se fortunat en amor Loa e comenda aquell
text: Sin nagun temps // damor me so clamat … [ 157v] … veig liberal // dant me delit e pler | ffinis
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 52 BITECA cnum 3630
Location in volume f. 158r-v (fol. mod.)
f. 200r-v (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3835
Romeu Llull. Vengut és temps qu·en amar daré terme
Language català
Date escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 158] Obre feta per Romeu lull perla mort dela que en strem amaua
text: Vengut es temps // quen amar dare terme … [ 158v] … dar al mon // de vos noble leuor | ffinis
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note poema copiat en un full descompaginat. La darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 53 BITECA cnum 1293
Location in volume ff. 159-186v (fol. mod.)
ff. 166-193v (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1876
Joan Roís de Corella, Cavaller. Història de Josef, fill del gran patriarca Jacob
Language català
Date escrit 1471 [?] - 1486 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 159] Prolech en la Istoria de Josep ffill del gran patriarcha Jacob ordenade per mestre Roiz de corella
text: [p]erque maniffestament se mostre … [ 186v] … ma vide trista
References (most recent first) Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 31-91
Specific witness ID no. 54 BITECA cnum 8679
Location in volume f. 163 (fol. mod.)
f. 170 (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4746
Joan Roís de Corella, Cavaller. Morta de part, dauall la pedra marbre
Language català
Date escrit 1471 [?] - 1486 ad quem
Incipits & explicits in MS text: Morta de part deual la pedra marbre | sta rachel per quj JacoB viuja
Poetic Stanza 1 x 2
Specific witness ID no. 55 BITECA cnum 7737
Location in volume f. 165v (fol. mod.)
f. 172v (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4747
Joan Roís de Corella, Cavaller. Mort per amor, dins lo negre sepulcre
Language català
Date escrit 1471 [?] - 1486 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 165v] Mort per amor dins Lo negre sepulcre … Ab gran dolor abundone lo viure
Poetic Stanza 1 x 4
Specific witness ID no. 56 BITECA cnum 1153
Location in volume ff. 186v-187v (fol. mod.)
ff. 193v-194v (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3318
Joan Moreno. Yo, si be·m tinch per indigne serventa
Language català
Date escrit 1474 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 186v] Obre feta per Johan moreno / en persona de vna nobla he deuota \Senyora/ dona violant \durrea/ continuant en lo present
text: Jo si bem tinch / per Jndigna seruenta … [ 187v] … yol vos tramet / quey sia feta smena
Condition incomplet
Poetic Stanza 3 x 8, 7, 8, 2 x 4
Note manca el v. 27 de l'edició. Les cobles penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Andressa als Jutges”
Specific witness ID no. 57 BITECA cnum 3631
Location in volume ff. 187v-190 (fol. mod.)
ff. 194v-197 (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2909
Joan Roís de Corella, Cavaller. Ma gran caritat, amor he larguesa
Language català
Date escrit 1497 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 187v] Cobles de Mossen Corella acaldea [sic]
text: Ma gran carjtat / amor he larguesa … [ 190] … mas vull per honor me lengue fer muda | ffjnjs
Poetic Stanza 1 x 7, 11 x 8, 1 x 7, 2 x 8, 1 x 4
Note la penúltima cobla en realitat tan sols té set línies escrites: la quarta línia d'aquesta cobla es correspon al text conservat de dos versos de l'edició. La darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 58 BITECA cnum 2672
Location in volume f. 190v (fol. mod.)
f. 197v (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2906
Joan Roís de Corella, Cavaller. Lletra a Violant Durdela (I)
Language català
Date escrit 1497 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 190v] Letre de Mossen Corela ha yolant durleda
text: Sino sola vos nenguna altre a ma passio remey donar es … husau de merce he sera complida
Specific witness ID no. 59 BITECA cnum 7738
Location in volume f. 190v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5393
Joan Roís de Corella, Cavaller. En vós es ma fe he tota ma vida
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ 190v] En vos es ma fe | e tota ma vida | husau de merce | he sera complida
Poetic Stanza 1 x 4
Note hem transcrit tot el text a l'incipit
Specific witness ID no. 60 BITECA cnum 2673
Location in volume ff. 190v-191 (fol. mod.)
ff. 197v-198 (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2907
Joan Roís de Corella, Cavaller. Lletra a Violant Durdela (II)
Language català
Date adaptat 1497
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 190v] Litera superioris Corella
text: Qui poria dir lo grandissim descans a ma tribulada … [ 191] … Yo desig esser vostre | he la sort mia | nou vol que sia
Specific witness ID no. 61 BITECA cnum 7739
Location in volume f. 191
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5394
Joan Roís de Corella, Cavaller. Yo desig esser vostre; he la sort mia
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ 191] Yo desig esser vostre | he la sort mia | nou vol que sia
Poetic Stanza 1 x 3
Note hem transcrit tot el text a l'incipit
Specific witness ID no. 62 BITECA cnum 3632
Location in volume f. 191 (fol. mod.)
f. 198 (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2912
Joan Roís de Corella, Cavaller. Vna sou vos lo remey de ma vida
Language català
Date escrit 1497 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 191] Mossen corela
text: Vna sou vos lo remey de ma vida … Com serem en loch que nangu nons hoge | FINITE sunt
Poetic Stanza 1 x 25
Specific witness ID no. 63 BITECA cnum 2037
Location in volume ff. 191v-192v (fol. mod.)
ff. 198v-199v (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4065
Bernat Fenollar, Prevere. Quasi libert, content de ma ventura
Language català
Date escrit 1440 [?] - 1486 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 191v] Mossen fenolar
text: Quasi libert / content de ma ventura … [ 192v] … hont tots mos mals prenguen alegre fj
colofó: [ 192v] FINITE SVNT OPERE MVLTORUM SCRIPTE ANARCISO GUALL SIGNVMQUE APONITUR SVVM : Jn paucis confide quia multi sunt sine fide Nam si decipiaris / tu quoque fach similem sich ars deluditur arte / vt per numero numerum ponas titulus contra ujcis
Poetic Stanza 3 x 8, 7, 2 x 8
Specific witness ID no. 64 BITECA cnum 3638
Location in volume ff. 193-195v (fol. mod.)
ff. 201-203v (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1774
Joan Moreno. Ab tot que ja esperimens
Language català
Date escrit 1475 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 193] Obra feta per Johan moreno per los vells
rubr.: Jhesus
text: Ab tot que ja esperimens … [ 195v] … En semblant punt | fj
Poetic Stanza 47 x 4
Specific witness ID no. 65 BITECA cnum 3639
Location in volume f. 196r-v (fol. mod.)
f. 204r-v (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3831
Romeu Llull. Puys no·m voleu, prech la mort prest me vulla
Language català
Date escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 196] Cobles de Romeu lull dolent se de vna dama quil hauia dexat / o desdenyat
text: Puys nom voleu // prech la mort prest me vulla … [ 196v] … dançar coue // e vol amor axi | ffinis
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 66 BITECA cnum 111
Location in volume ff. 197-218 (fol. mod.)
ff. 205-226 (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1080
Desconegut. Divendres sant
Language català
Date escrit 1475 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 197] Colloquj e rehonament fet entre Dues dames La huna dama casada / Laltra de condicio beata / al qual colloquj se applica huna altra dama vidua / Lo qual hoyt per hun vellet fonch descrit per ell Lo rehonar de quiscuna comensant aparlar ell en stil de semblants paraules
text: Diuendres sant | Die honest de dol e plant … [ 218] … Hon ne veren star enterch | Per malaltia
Poetic Form codolada
Poetic Stanza 1087 vv.
Specific witness ID no. 67 BITECA cnum 1169
Location in volume ff. 219-229v (fol. mod.)
ff. 227-237v (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1788
Guillem Oliver, Ciutadà de Barcelona. Romiatge de la casa sancta de Iherusalem amb les perdonances d'ella
Language català
Date escrit 1468-03-01
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 219] Romiatge dela casa Sancta de Jherusalem ensemps ab Les perdonanses de aquella fet per Mossen Guillem oliuer Ciutada de Barchelona
acc.: En nom de nostre senyor deu jhesu christ y de la gloriosa verge Madona sancta Maria Amen
text: Lo primer die de Mars del any de la nativitat de nostre Senyor … [ 229v] … e aqui lexam la galera dels peregrins
Condition incomplet
References (most recent first) Collell (1900), Catalunya a Palestina, I. Romiatge a la casa sancta de Jherusalem per Guillem Oliver (1464). Relació de la peregrinació de Jerusalém y Palestina per Joan López (1762-81) 3-28
Note manca el f. 238 de la foliació antiga
Specific witness ID no. 68 BITECA cnum 42
Location in volume ff. 230-243 (fol. mod.)
ff. 239-253 (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1018
Francesc Alegre, Cònsol a Palermo. Somni recitant el procés d'una qüestió enamorada
Language català
Date escrit 1450 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 230] Somni de Ffrancesch alegre recitant lo proces de vna questio anemorade
text: Vengut lo jorn quim fa recort de aquell quant … [ 243] … dela fi satisfest restant recordant de ma benuolença
Condition incomplet
References (most recent first) Torró (1992), “El Ms. 151 de la Biblioteca Universitària de Barcelona (Jardinet d'Orats). Descripció i estudi codicològic”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 35
Note J. Turró assenyala una errada a la foliació: “Salta una xifra en la numeració, el darrer llegible és el f. 236 (245) i el primer altra vegada és el f. 240 (250)” (p. 35)
Specific witness ID no. 69 BITECA cnum 39
Location in volume ff. 243v-246 (fol. mod.)
ff. 253v-256 (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1015
Francesc Alegre, Cònsol a Palermo. Raonament entre Francesc Alegre i Esperança
Language català
Date escrit 1450 - 1500
Title(s) in witness Rehonament fingit entre Ffrancesch alegre y Speransa trames per ell a vna dama, f. 243v
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 243] Rehonament fingit entre Ffrancesch alegre y Speransa trames per ell a vna dama
text: Grans son les forçes de amor Senyora de ma vida … [ 246] … Entonces dan mayor pena
Specific witness ID no. 70 BITECA cnum 40
Location in volume ff. 246v-247v (fol. mod.)
ff. 256v-257v (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1016
Francesc Alegre, Cònsol a Palermo. Requesta d'Amor recitant una altercació entre la Voluntat i la Raó
Language català
Date escrit 1450 - 1500
Title(s) in witness Requesta de amor recitant vna altercacio entre la voluntat y la reho, f. 246v
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 246v] Requesta de amor recitant vna altercacio entre la voluntat y la reho feta per Ffrancesch alegre
text: Acostan se en vos ten gran nombre de virtuts per lo que … [ 247v] … fadigua de laor aquell qui la presenta
Specific witness ID no. 71 BITECA cnum 1090
Location in volume ff. 248-253 (fol. mod.)
ff. 258-263 (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1722
Romeu Llull. Despropriament de Amor
Language català
Date escrit 1428 [?] - 1451 [?]
Title(s) in witness Prosa feta per Romeu lull intitulada Lo despropriament de Amor, f. 248
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 248] Prosa feta per Romeu lull intitulada Lo despropriament de Amor
text: Comuna opinio es no solament dels naturals mes encara … [ 253] … parer e despeses mies delliberar pugue
Specific witness ID no. 72 BITECA cnum 3640
Location in volume ff. 253v-254 (fol. mod.)
ff. 263v-264 (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3824
Romeu Llull. Gloriós és l'om qui no sent d'amor
Language català
Date escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 253v] Cobles de Romeu lull querelant se de cruel e desconaxent amor
text: Glorios es // Lom quj no sent damor … [ 254] … car no puc mes tenir La proal vent
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 73 BITECA cnum 3610
Location in volume f. 254v (fol. mod.)
ff. 264v-265 (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3820
Romeu Llull. Ab gran sfors quasi forcí natura
Language català
Date escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 264v] Altres del predit / cobles ffetes per gelosia dela que en strem amaue
text: Ab gran sfors // quasi forci natura … [ 265] … nourem pogues // ni menys pensar ho se | ffinis
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Associated Texts al f. 267r-v sota la rúbrica “Altra” es copia texid 4071 Romeu Llull, Chi cieco prende per guida, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
al f. 267v sota la rúbrica “Strambotto” texid 4072 Romeu Llull, Nel diavolo serve ne ad Dio, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
al mateix foli, sota la rúbrica “Altre canzone” texid 4069 Romeu Llull, Non mente quel muttanticho, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
al f. 267 sota la rúbrica “Strambotto de eodem” texid 4068 Romeu Llull, Non voler dar ad chi nol prezil dono, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
segueix, sota la rúbrica “Strambotto” el text texid 4070 Romeu Llull, Preglio servo pate non me gradito, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
al f. 266, sota la rúbrica “Romeu Lull laors del illustrissimo duche de Calabria en castellan” es transcriu texid 4066 Romeu Llull, Que fazeis o trobadores, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
al f. 266v sota la rúbrica “Cansos ytalianees fetes per Romeu Lull trobant se desdenyat de una dama” es transcriu texid 4067 Romeu Llull, Si un tempo te fui grato, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
References (most recent first) Torró (1992), “El Ms. 151 de la Biblioteca Universitària de Barcelona (Jardinet d'Orats). Descripció i estudi codicològic”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 36 , n. 72
Note es van perdre els folis antics del 265 al 278, cosa per la qual el darrer foli conservat del volum és el f. 254 modern. Es dóna el contingut d'aquests textos a partir de les fotografies conservades al fons Miquel i Planas de la Biblioteca de Catalunya. La foliació moderna se cenyeix només al text conservat encara al manuscrit. La darrera cobla d'aquesta composició va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 74 BITECA cnum 3641
Location in volume f. 267vb (fol. ant.)
f. 258vb (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4073
Romeu Llull. Di' te día tanti guay
Language italià
Date escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 267vb] Canço de quatre lengatges
text: Dite dia tanti guay … e de mi not cures may
Poetic Stanza 1 x 12
Associated Texts al f. 268, sota la rúbrica “Cançion castellana” es transcriu texid 4074 Romeu Llull, Pues mi muerte deseais, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
Specific witness ID no. 75 BITECA cnum 3642
Location in volume f. 269r-v (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4075
Romeu Llull. Lletra tramesa a alguns particulars
Language català
Date escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 269] Letre de Romeu Lull tremesa alguns particulars fent los demanda qual forma o ymatge al uniuersal honor dar se pot
text: Si la natural cupiditat en les humnes pençes … [ 269v] … trihunphar pugue
Specific witness ID no. 76 BITECA cnum 3643
Location in volume ff. 270-273 (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4076
Francesc Alegre, Cònsol a Palermo. Resposta a la demanda de Romeu Llull
Language català
Date escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 270] Resposta de Ffrancesch Alegra a la demanda de Romeu Lull
text: La vetadera y ferma ley de amistat … [ 273] … sercau sian complida mostra
Specific witness ID no. 77 BITECA cnum 3644
Location in volume ff. 273-274 (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4078
Romeu Llull. Resposta a Francesc Alegre
Language català
Date escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 273] Replica de Romeu Lull a la resposta de Ffrancesch Alegre
text: No sens causa informat … [ 274] … satisfet restare
Specific witness ID no. 78 BITECA cnum 3645
Location in volume ff. 274-276v (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4077
Pere de Torroella. Resposta a Romeu Llull
Language català
Date escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 274] Resposta de Mossen Pere torroella a la demanda de Romeu Lull
text: Comprengueren los antichs … [ 276v] … prosperadament viura
Associated Texts als ff. 277-278, posteriorment s'afegí la rúbrica “Del Rey de Ffrancia de la entrada que ffeu en Napols” que obre el poema texid 4079 Romeu Llull, Rei francés de la gran sira, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
Specific witness ID no. 79 BITECA cnum 2333
Location in volume ff. 255-263 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2733
Desconegut. Epístola caiguda del cel (prosa)
Language català
Date traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 255] Epistola del sant Diumenge … caygeren en terra et cridaren Deus ay Deus
text: En la qual pistola sa contania. Per ço com no avets cresegut ço que jo us avia menat, que vosaltres que colguessets et honrassets lo dia dell meu sant diumenge … ho donera la mia benedicsio aura per tots temps. In secula seculorum. Amen
colofó: Cui scripsit scribat semper cum domino vivat. Amen
References (most recent first) Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 362 , n. 50
Daniel de Molins de Rei (1931), “Notes sobre la Lletra caiguda del cel. Les versions catalanes en prosa”, Estudis Franciscans 83-94 (ed.) , n. U
Note Entre aquest text i l'anterior de la foliació moderna es perderen uns folis, el contingut del qual coneixem gràcies a les fotografies de Miquel i Planas
Specific witness ID no. 80 BITECA cnum 3646
Location in volume ff. 265-273 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1960
Anselm Turmeda. Llibre dels bons amonestaments
Language català
Date escrit 1398-04
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 265] En nom de deu tota via / quens vulla guiar ab la verge maria / libre compost per ffrara Encelm turmeda / de alguns bons amonestaments / Jatsia que el los haia mal seguits / Empero pensen hauer algun merit per diuulgarlos alagent / prech Deu per ell quell dex ben finar Amen
text: E2n nom de deu Omnjpotent | Vull comensar mon parlament … [ 273] … Quell nostro abitament | En paradis sia | Amen | Deo grasias
Condition incomplet
Poetic Stanza 100 x 4
Note manquen les cobles 23-26, 89-90 i 92 de l'edició d'Olivar. Al f. 273v es llegeix: “Jardinet de orats. 1486”
Specific witness ID no. 81 BITECA cnum 3647
Location in volume ff. 274-280v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4080
Desconegut. Vida de santa Bàrbara
Language català
Date escrit 1401 [?] - 1500 [?]
Title(s) in witness Vida de sancta barbara ffilla del rei diescorus, f. 274
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 274] Prolech en la vida de sancta barbara filla del rey diescorus
prol.: Com sia clara speriencia que la diuina prouidencia … e de semblant stil la sua lengua formas tals paraulas
text: De edat adolescent la delicada donzela era … [ 280v] … e aqui esta collocada ab gloria eterna ab corona de martiri per infinita secula secolorum Amen
Associated Texts segueix al text texid 4081 Desconegut, Oratio beate barbare, escrit 1401 [?] - 1500 [?]
Note al capdevall del f. 280v es llegeix, en lletra del s. XVI, “Fonch acabat descriure lo present libre intitulat Jardinet de orats en lo any m.cccc.86”
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-05-06