XTF: Search Results added

Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Institution BITECA insid 1031
Name Institut d'Estudis Catalans
Associated places Barcelona
Associated persons bioid 3127 Ferran Valls i Taberner, arxiver
bioid 1508 Joaquim Miret i Sans, historiador (1858-04-19)
Former owner of manid 1443 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1. 1391 - 1410. Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem.
manid 1767 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 4. 1353-07-20. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
manid 1613 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 6. 1476 - 1500. Rodrigo Jiménez de Rada, Arquebisbe de Toledo, Crònica d'Espanya (tr. Desconegut), traduït 1350 [?] - 1400.
manid 1333 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 7. 1421 - 1430. Col·lectiu, Cançoner Vega-Aguiló (I), compilat 1350 [?] - 1450 [?].
manid 1206 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 8. 1421 - 1430. Col·lectiu, Cançoner Vega-Aguiló (II), compilat 1420 - 1430 ca.
manid 1334 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 9. 1476 - 1500. Col·lectiu… Cançoner Vega-Aguiló (III), compilat 1390 - 1500.
manid 1323 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 10. 1491 - 1510. Col·lectiu, Cançoner d'obres enamorades (Barcelona), compilat 1401 [?] - 1450 [?].
manid 1758 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 11. Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?]. Col·lectiu… Cançoner dels Masdovelles, compilat 1440 a quo - 1470 ad quem.
manid 1459 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 12. 1401 - 1450. Ramon Llull, Llibre de l'orde de cavalleria, escrit 1275 - 1281.
manid 1299 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 13. 1391 - 1410. Desconegut, Vida de sant Onofre, escrit 1350? - 1400?.
manid 1042 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 15. 1460 a quo - 1500. Alfonso X, Rei de Castella-Lleó, Set partides (II) (tr. Desconegut), traduït 1390 - 1410 ca.
manid 1099 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 41. 1441 - 1460. Hugo de Sancto Victore, Llibre d'arra o dot d'ànima (tr. Antoni Canals), traduït 1416 - 1419.
manid 1365 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 42. 1391 - 1410. Jafudà Bonsenyor, Paraules de savis i de filòsofs, escrit 1291 - 1298.
manid 1361 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 46. 1476 - 1500. Bernabé Assam, Tractat dels cavallers catalans, escrit 1477 - 1479.
manid 1172 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 53. 1451 - 1500. Desconegut, Informació de tot cristià (tr. Desconegut), traduït 1401 - 1500.
manid 1183 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 54. 1401 - 1500. Desconegut, Llibre d'hores (Rúbriques), escrit 1400 - 1500.
manid 1354 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 87. 1501 [?] - 1550 [?]. Desconegut, Bestiari (tr. Desconegut), escrit 1350 - 1400.
manid 1078 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 74. València[?]:, 1429 d. - 1440 [?]. Desconegut, Capítols de la Confraria de Santa Maria de Betlem de València, escrit 1404-04-25.
manid 1198 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 77. 1431 - 1460. Desconegut… Vida de Llàtzer i de les seves germanes santa Marta i santa Maria Magdalena, escrit 1350 ca - 1493 ad quem.
manid 1924 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 88. 1551 [?] - 1600 [?]. Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Estant de repos, vetlaua ma pensa, escrit 1489 [?] - 1490 [?].
manid 1235 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 89. 1401 - 1700. Desconegut, Privilegis i disposicions relatius als argenters de Mallorca, promulgat 1353-02-18 a quo - 1400.
manid 1157 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 92. 1401 - 1500. Desconegut, Oració a Jesucrist amb la Verge Maria com a mitjançera, escrit 1401 [?] - 1500 [?].
manid 1894 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 93. Esteve Henric?, 1376 - 1450. Desconegut, Sen Nicholau, escrit 1400 [?] - 1450 [?].
manid 1254 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 100. 1475. Isaach de Sujulmeza, Resposta de Rabí Isaac a Rabí Samuel (tr. Desconegut), traduït 1390 - 1400.
manid 1332 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 146. 1301 - 1400. Col·lectiu, Cançoner Gil, compilat 1301 [?] - 1400.
manid 1484 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 342. 1418-12-09. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
manid 2009 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 11-VI-13. Barcelona: Carles Amorós, 1509. Desconegut… Doctrina compendiosa de viure justament, escrit 1395 [?].
copid 3045 Ed.: Philadelphia: Rosenbach, Incun 495t (1495-06-04). Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10 .
copid 1535 Ed.: València: Biblioteca Valenciana (Fons Nicolau Primitiu), XVI/64 (1502-11-18). Stefano Fieschi, Sinonima variationum sententiarum (tr. Jeroni Amiguet), traduït 1502 a quo .
Record Status Created 1991-01-05
Updated 1996-08-19