Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10316
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Qui habet aures audiendi, audiat”
Sermo in feria iii
Date / Place pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Sermó
References (most recent first) Ferrer et al. (1975), Sermons 5:89-97
Subject ORATÒRIA RELIGIOSA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9313
City, library, collection & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 276 (BITECA manid 1569)
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)
Location in witness ff. 67v-73 ff. lxviiv-lxxiij
Title(s) Vicent Ferrer, Sermó sobre “Qui habet aures audiendi, audiat”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 67v] fferia iija
tema: Qui habet aures audiendi audiat lu .viijo. cao etc.
acc.: En aquest sermo yo entench a seruar la manera que ihesuchrist serva en lo primer sermo que feu apres lo dejunj que feu en lo desert … les quals ja son promeses en la santa scriptura set primo aue maria. etc
text: Per declaracio de aquestes paraules deuets notar que apres que adam e eua peccaren los homens foren jnclinats a peccar … [ 73] … los dyables venen ab tenalles foguejants e prenenlos e mordenlos etc ergo quj habet aurem audiendi audiat
Record Status Created 2007-04-27
Updated 2007-05-04