Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10315
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Exiit qui seminat, seminare semen suum”
Sermo dominica in lx
Date / Place pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Sermó
References (most recent first) Ferrer et al. (1975), Sermons 5:81-88
Subject ORATÒRIA RELIGIOSA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9312
City, library, collection & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 276 (BITECA manid 1569)
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)
Location in witness ff. 62v-67v ff. lxijv-lxvijv
Title(s) Vicent Ferrer, Sermó sobre “Exiit qui seminat, seminare semen suum”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 62v] Dominica jn lxa
tema: Exijt qui semjnat seminare semen suum lu .viijo. cao etc.
text: En aquest sermo vull tenir la manera que tenen aquells quj edifiquen cases que primo fan lo fonament … [ 67v] … e en jouentut fa bones obres restitucio de torts e perseuare [sic] et ideo non cesset manus tua idest quod velis perseuerare usque ad uesperam idest ad mortem et sic non cessabit placeat deo
Associated Texts hauria d'anar seguit per texid 10408 Vicent Ferrer, Sermo de deffunctis, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?] (es copia la rúbrica)
Note segueix la rúbrica: “Fferia iia de deffunctis” sense que es transcrigui el text del sermó (TEXID 10408, salta al sermó següent
Record Status Created 2007-04-27
Updated 2007-05-04