Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 10309
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1071
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Capítols i ordinacions sobre la abreviació dels plets en el regne de Mallorca
Language català
Date promulgat 1439-09-28
City, library, collection, & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 15
Copied Mallorca (illa / illes): 1251 - 1450 (catàleg)
Location in witness ff. 153-165
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 153] Les nouissimas ordinacions fetas o ordonades sobre los abreugaments dels plets
intitulatio: M4Anjfesta cosa sia atots que Nos Nalfonço per la gracia de deu Rey darago … e de Sardanya
pream.: hauent a cor lo ben auenjr e pacifich stament dela cosa publica … presentats a nos per los amats e faels nostros mossen Berenguer vnjs en ffrancesch exalo e Nanthonj oliues ambaxadors anos tramesos per la Ciutat e Regne de Mallorca vns Capitols e ordinacions dela tenor saguent
intr.: O2rdinacions fetes per los honorables Jurats dela Ciutat e Regne de Mallorques sobre abreujacio de plets e questions liurades [f. 153v als honorables en berenguer vnjs … les quals ordinacions son les quis saguexen
tit.: Primo que tota questio no sobrepuyant cc. libres stant per contracte corredor o albara se ha adetermenar per vna sentencia mityensant altercacio verbal
dispositio: E2 Primerament es ordenat que totes aquellas questions delas quals sta lur fet en contracta o en ffe de corrador … [ 164v] … e lauors per ara ab tenor dela present reuocam cancellam e aboljm e declaram no hauer alguna força ne valor
datatio: Es stat aço e fet ala [f. 165] nostra Ciutat de Gayeta a xv dies de Juny en lany dela Nativitat de nostro senyor M cccc xxx Nou de aquest nostro Regne de Sicilia dessa far any sinch e dels altres nostros Regnes any vjnt e quatre
auten.: Senyal de nos Nalfonso per la gracia de deu Rey darago … lo nostro sagell pendent hauem manat esser aposat Rex Alfonsus
testimonis: Testes sunt qui predictis … Consiliarij dominj Regis predicti
Record Status Created 2008-08-08
Updated 2012-01-28