Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10300
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Procidentes adoraverunt eum”
Sermo in die Epiphanie
Date / Place pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Sermó
References (most recent first) Ferrer et al. (1975), Sermons 4:271-6
Subject ORATÒRIA RELIGIOSA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9296
City, library, collection & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 276 (BITECA manid 1569)
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)
Location in witness ff. 1-4v ff. i-ivv
Title(s) Vicent Ferrer, Sermó sobre “Procidentes adoraverunt eum”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] In die epiphanie
tema: Procidentes adorauerunt eum Mt 2o cao etc.
text: deuets notar que aaço que adoracio sie vera dic que si requeren dues coses La primera reuerencial pensament en la anima … [ 4v] … e los homens pobres axi com Joseph car la uerge maria ihesuchrist e Joseph pobres foren placeat deo etc.
Note al marge superior del f. i anotació contemporània a la còpia “sobre aquesta mjra lo primer del christia a 354 cap. filij tui de longe uenjent est”
Record Status Created 2007-04-27
Updated 2007-05-04