Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results



ID no. of Specific Copy

BITECA cnum 102
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1071
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Capítols i ordinacions sobre la abreviació dels plets en el regne de Mallorca
Language català
Date promulgat 1439-09-28
City, library, collection, & call number Montserrat: Monestir, 207 | Antic Ayamans, 4112
Copied Ciutat de Mallorca (Riera): 1451 - 1500 (Riera)
Location in witness ff. 1-19v
Incipits & Explicits in witness intr.: [ 1] Ara hoiats que mana lo honorable Mossen bernat de lupia Caualler Conceller del molt alt Senyor Rey loctinent del honorable mossen berenguer dolms Caualler Conceller e Camarlench del molt alt Senyor Rey e Gouernador del Regne de Mallorques atot hom generalment de qualseuol ley condicio o stament sien … perço que dela obseruança de aquelles negu nos puga scusar. Dades en Mallorques a xxiiij de Setembre any Mill CCCC xxx viiij. Ffon publicada la present crida per en verdum corredor delas corts a xxviiij de setembre any M CCCC xxxviiijo dia e any desus dit
rubr.: Aquestes son les ordinacions ab ques regexen les corts en los plets quis menen fetes e fermades per lo molt alt Senyor Rey Nalfonso Rey de Arago E son aquestes quis saguexen Jmpetrades per los honorables Mossen berenguer Vniç francesch axelo e Anthonj oliunes [sic] Missatgers
pream.: N4Os Nalfonso per la gracia de deu Rey Darago … e Nanthonj oliues Ambaxadors anos tramessos per la Ciutat e Regne de Mallorques huns capitols e ordinacions dela tenor seguent
text: E3 primerament es ordenat que totes aquelles questions delas quals sta en llur fet en contracte / o en fe de corredor … [ 19v] … ecom la dita pena sera comesa teruost sia feta axecucio de aquella E sia pagada ala part aduersa ressant tota appellacio
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28