Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10292
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Hora septima reliquid eum febris”
Sermo in dominica xxii
Date / Place pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Sermó
References (most recent first) Ferrer et al. (1975), Sermons 4:241-4
Subject ORATÒRIA RELIGIOSA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9288
City, library, collection & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 278 (BITECA manid 1568)
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)
Location in witness ff. 240-241v
Title(s) Vicent Ferrer, Sermó sobre “Hora septima reliquid eum febris”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 240] Dominica xxija
tema: Hora septima reliquit eum febris. Jo. iiijo cao. etc.
acc.: Huy vos predicare de aquest euangeli de aquest dichmenge present specialment sobre ço que diu lo tema hora septima reliquid eum febris set primo aue maria etc.
text: En aquest sermo yo vull tenjr una manera nouella la qual tenen los juristes que quan ells volen disputar primer posen la ley en termens … [ 241v] … la vija. eucaristie comunio dic large ut jnfra jn sermone primj sabbati aduentus dominj quj jncipit ecce dies venjunt
Associated Texts texid 10426 Vicent Ferrer, Sermó sobre “Est cogitatio pro defunctis exorare”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Note segueix un sermó del qual només conservem la rúbrica i una anotació referent a un sermó anterior (f. 242): “fferia vja. Est cogitacio ut supra de deffunctis” (TEXID 10426
Record Status Created 2007-04-26
Updated 2007-05-04