Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10291
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Egressi sunt servi eius in vias”
Sermo in sabbato
Date / Place pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Sermó
References (most recent first) Ferrer et al. (1975), Sermons 4:235-40
Subject ORATÒRIA RELIGIOSA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9287
City, library, collection & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 278 (BITECA manid 1568)
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)
Location in witness ff. 236v-240
Title(s) Vicent Ferrer, Sermó sobre “Egressi sunt servi eius in vias”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 236v] Sabbato
tema: Egressi sunt serui ejus jnvias Mt. 22o. cao. etc.
acc.: En aquest sermo yo vull declarar les maneres de vjure que tenen los homens en lo mon … sera materia profitosa set primo aue maria etc.
text: Yo volent pretractar aquesta paraula en lentenjment spiritual veus que diu quels serujdors de deu son exits en les vies de aquestes maneres de vjda e son dues … [ 240] … mas quan plora per contemplacio o en la encarnacio o per la passio o per la gloria que spera hauer llavors va alt e per ço deya deduxit illos jn via mjrabili
Record Status Created 2007-04-26
Updated 2012-02-16