Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 10291
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2614
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Morvedre)
Language català
Date celebració 1428
City, library, collection, & call number València: Arxiu Històric Municipal, Caja 8, núm. 6 | Antic 34
Copied Sagunt: 1428-12-09
Location in witness ff. i-xiiij
Incipits & Explicits in witness pream.: [ i] S3i fluctuant condicio humana sots gouern del franch arbitre e souent per cega cubdicia … iuxta exigencia dels casos e varietats dels temps occorrents
intitulatio: On Nos Nalfonso per la gracia de deu Rey darago … Comte de Rossello e de Cerdanya
dispositio: Considerants propri esser anos entendre ab tot studi e solicitut en direccio dela cosa publica … [ ijv] … enquant en los presents furs nous es a aquells millorat corregit e declara. Pelegrj.
rubr.: De Aduocats e procuradors
dispositio: [ iij] A4quell es dit procurador de seca qui no haura praticat en art de notaria per dos anys o no sera creat notari … [ xiii] … Ans romanguen en sa força e valor. Pelegrj.
datatio: Ffetes foren les coses damunt dites e publicades dins la Ecclesia de santa maria dela vila de Muruedre on la dita Cort se celebraua dijous ques comptaua [f. xiiiv] nou dies del mes de deembre … en lany dela natiuitat de nostre senyor Mil Quatrecents vint e huyt E del Regne del dit senyor lany Tretze presents consentints e atorgants aquelles los damunt dits tots e sengles en lo prohemj dels presents furs nomenats. Pelegrj.
testimonis: T2estimonis son qui presents foren ales sobredites coses lo Reuerent pare en christ mossen Dalmau … Consellers del dit senyor e altres en gran multitut. Pelegrj.
auten.: Signum ✠ Alfonsi dei gratia Regis Aragonum Sicilie … et ad illorum maiorem corroboracionem bulla nostra plumbea fecimus eadem jn pendenti munirj. Rex Alfonsus
certificació: Sig ✠ num mei Jacobi benedicti Scriptoris jllustrissimj domini Aragonum … [ xiiii] … eiusdem folij. Mallorques Menorques
Record Status Created 2008-08-01
Updated 2012-11-09