Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1028
Format llibre. ref. sec.. imprés
Author Marcelino Gutiérrez del Caño
Title Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia
Place / Publisher Valencia: Maraguat
Date / Location 1913:
Volumes 3
Held by Barcelona: Biblioteca de Catalunya 01 Fol 20-22 General, Reserva T-1/6/13; Romàniques Reserva 016:091(46.73Val)Gut; General Llet Biteca 17-45
Barcelona: Biblioteca de treball 01 Fol 20-22 General, Reserva T-1/6/13; Romàniques Reserva 016:091(46.73Val)Gut; General Llet Biteca 17-45
Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic) 01 Fol 20-22 General, Reserva T-1/6/13; Romàniques Reserva 016:091(46.73Val)Gut; General Llet Biteca 17-45
Source of Data for Works texid 1768 Capellà d'Alfons el Magnànim… Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim, escrit 1478 d.
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 2154 MS: València: Universitària, 145(48. 1701 - 1800. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (València), celebració 1342.
manid 2155 MS: València: Universitària, 145(53. 1701 - 1800. Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions i capítols de Cort, promulgat 1403.
manid 2156 MS: València: Universitària, 145(65. 1701 - 1800. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Furs d'Oriola, promulgat 1488-07-31.
manid 1999 MS: València: Universitària, 160. València:, 1742-07-18. Capellà d'Alfons el Magnànim… Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim, escrit 1478 d.
manid 1817 MS: València: Universitària, 204. València: Lluís Carbonell, per a Vicent Inza, 1720. Capellà d'Alfons el Magnànim… Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim, escrit 1478 d.
manid 1525 MS: València: Universitària, 209. 1401 - 1500. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 1745 MS: València: Universitària, 210. 1491 - 1500. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 1114 MS: València: Universitària, 212. 1441 - 1460. Desconegut, Cròniques de Sicília (tr. Desconegut), traduït 1345 d. - 1425?].
manid 1524 MS: València: Universitària, 214. 1481 - 1500. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 1177 MS: València: Universitària, 216. València:, 1441 - 1460. Desconegut, Receptari (I), escrit 1350 [?] - 1450 [?].
manid 1751 MS: València: Universitària, 217. 1451 [?] - 1500 [?]. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de València, celebració 1418 - 1419.
manid 1878 MS: València: Universitària, 285. 1401 - 1500. Jaume d'Aragó, Bisbe de Tortosa, Carta als consellers de Barcelona, escrit 1395-12-01.
manid 2153 MS: València: Universitària, 416. José María Torres Belda, 1872. Col·lectiu… Cançoner català de Saragossa, compilat 1390 [?] - 1490 [?].
manid 1188 MS: València: Universitària, 505. 1401 - 1500. Desconegut… Llibre de caça, escrit 1450 [?] - 1500 [?].
manid 2309 MS: València: Universitària, 549. Madrid:, 1727-03-17. Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén ~ Desconegut… Llibre del bisbe de Jaén, escrit 1430 - 1450 ca.
manid 1536 MS: València: Universitària, 576. 1401 - 1500. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 1253 MS: València: Universitària, 593. 1401 - 1500. Isaach de Sujulmeza, Resposta de Rabí Isaac a Rabí Samuel (tr. Desconegut), traduït 1390 - 1400.
manid 1826 MS: València: Universitària, 624. 1441 - 1460. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450.
manid 1864 MS: València: Universitària, 625. 1501? - 1550?. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
manid 1824 MS: València: Universitària, 630. 1451 [?] - 1500. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat dels cavalls, escrit 1430 - 1460 ca.
manid 1825 MS: València: Universitària, 631. 1401 - 1500. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat dels cavalls, escrit 1430 - 1460 ca.
manid 1243 MS: València: Universitària, 652. 1401 - 1500. Desconegut, Receptari (II), escrit 1350 [?] - 1400 [?].
manid 2307 MS: València: Universitària, 653. 1491 - 1510. Desconegut, Tractat d'astrologia, escrit 1400 [?] - 1500 [?].
manid 2152 MS: València: Universitària, 664. Madrid: Antonio Perales, 1822-02-19. Desconegut, Saltiri arromançat (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1450 - 1490-04-30.
manid 1326 MS: València: Universitària, 728. 1482 a quo - 1500 [?]. Col·lectiu, Cançoner de Mayans, compilat 1474 ad quem.
manid 1238 MS: València: Universitària, 858. València:, 1451 [?] - 1550 [?]. Mestre Racional, Provisions reials sobre els jueus i els moros, promulgat 1400 - 1600.
manid 1044 MS: València: Universitària, 869. 1401 - 1450. Guido delle Colonne, Històries troianes (tr. Jaume Conesa), traduït 1367-06-18 - 1374-07-12 ad quem.
Source of Data for Libraries libid 1019 València: Universitària
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2015-09-14