Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 1028
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1695
Ramon Llull. Llibre de meravelles
Language català
Date escrit 1287 - 1289
City, library, collection, & call number London: The British Library, Add. 16428
Copied Bellvitge de Mallorca: Joan Tolrà, 1385-07-07 - 1386-01-12 (colofó f. f. 187vb)
Location in witness ff. 5ra-186vb (foliació moderna de la biblioteca)
ff. 1ra-181vb (Beltran, segons la foliació antiga)
ff. 7-186 (Perarnau, segons la foliació moderna)
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ ra prel. fol. ant.; 5ra fol. mod.] Comença lo primer libre que es dit […]
tit.: Dela primera part e primerament si es deu … [ 2ra prel. fol. ant.; 6ra fol. mod.] … Del Segon Felix clxxxj.
acc.: [ 1ra fol. ant.; f. 7ra fol. mod.] ¶ Deus \en/ [afegit; es ratllat] virtut de \ta/ [afegit; tota ratllat] bonea granea eternjtat po|der ssauiea et volentat Començe aquest libre | demarauelles del prolech
prol.: E6n tristiçia e en | languiment sta|ua un home en |stranya terra … [ 1rb fol. ant.; 7rb fol. mod.] … e en perylls se | metia per tal que a deu fos feta reue|rencia e honor
tit.: Dela primera part si es deu. |
text: [ 1rb] C3om felix fon partit de son | pare … [ 181vb] … que per tots temps hagues en aquell mones|tir monge qui hagues aquell offici e qui hagues nom | felix
colofó: [ 181vb] ¶ Die veneris vija Julij Annj Octagesimi [quin]|ti incepit scribere johannes tholrra pr[esentem] | librum et patrauit die venerjs duodec[imi jan]|nuarj Anno a natiuitate domjni Millesimo [trescente]|simo Octagesimo Sexto ad laudem et ho[norem] | gloriam dominj Nostri jhesu Christi et eius [matris] | et omnjum [ciuium] superiorum | La ma del escriuent repos ab d[ominum] omn[i]p[otens].
colofó: Die veneris vija Julij Annj Octagesimi [quinti] incepit scribere johannes tholrra [presentem] librum et patrauit die venerjs duodecimo jannuarj Anno a natiuitate domjni millesimo trescentesimo Octagesimo sexto ad laudi … la ma del escriuent repos ab […]
References (Most recent first) Tractat a: Gimferrer (1974), “Ramon Llull: Libro de maravillas”, Plural
Ed. parcial a: Schib (1963-68), “Notes sobre les traduccions franceses de Ramon Llull”, Estudis Romànics 107-9
Note La foliació fou afegida a la taula posteriorment, en el moment en què se li donà una foliació en xifres romanes, avui pràcticament desapareguda. La part final del text és de molt mal llegir
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2021-09-07