Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10288
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Multi sunt vocati, pauci vero electi”
Sermo in feria iv
Date / Place pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Sermó
References (most recent first) Ferrer et al. (1975), Sermons 4:223-25
Subject ORATÒRIA RELIGIOSA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9284
City, library, collection & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 278 (BITECA manid 1568)
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)
Location in witness ff. 232-233
Title(s) Vicent Ferrer, Sermó sobre “Multi sunt vocati, pauci vero electi”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 232] fferia iiija
tema: Multi sunt vocati pauci vero electi. Mt. 22o. cao. etc
acc.: Lo sermo de huy sera com les anjmes santes son ordenades en la glorja de paradis e dema si plau adeu vos declarare com son ordenades en jnfern set primo aue maria etc
text: Aquesta paraula es paraula de ihesu christ e es molt terrible per a nosaltres e veus que diu etc. mas sapiau que aquesta paraula es de gran soptilitat per raho de theologia e per raho philosofica … [ 233] … Ara donchs voleu saber on jreu ara o sabreu segons que son viiij maneres de bona vida. La primera es afflictio penitencjal ut jn dictis sermonjbus
Record Status Created 2007-04-26
Updated 2007-05-04