Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 10282
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5432
Gremi dels armers. Privilegis 1511
Language català
Date compilat 1462 - 1518
City, library, collection, & call number València: Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu ( Nicolau Primitiu:), Ms. 136 | Antic Ms. CCCXVIII
Copied 1462 - 1518
Location in witness ff. xxxviij-xxxviiij
Incipits & Explicits in witness datatio: [ xxxviij] Die jouis tercia mensis aprilis anno […]dicto anatiuitate dominj Millesimo Quingentesimo vndecimo los magnifichs mossen luis cots caualler … esser publicada ales dites parts la declaracio del tenor seguent
text: Los molt magnifichs Senyors Jurats dela Jnsigne Ciutat de valencia vista e entesa la questio que de paraula dauant ells se tracta per e entre los artesans del offici de armeria … [ xxxviiij] … que los huns no perturben los altres en lurs officis [segueix una frase en llatí de mal veure]
testimonis: Testimonis foren presents ales dites coses … habitadors de valencia
Record Status Created 2008-07-31
Updated 2012-02-16